Przemysław Świtek

Wyniki egzaminów maturalnych

Świadectwa maturalne (lub informacje o wynikach) będą do odbioru 9 lipca 2024 o godz. 12.00 w poniższych salach: W razie nieodebrania wyników w powyższym terminie, świadectwa będzie można odbierać w pok. 100. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru można do tego upoważnić PISEMNIE inną osobę. Upoważnienie powinno zawierać dane absolwenta (w tym PESEL) oraz numer

Egzaminy poprawkowe – sierpień

Harmonogram egzaminów poprawkowych z przedmiotów: matematyka – wtorek, 29 sierpnia 2023 r., godz. 10.00 przedmioty hotelarskie, turystyczne, logistyczno-spedytorskie, j. polski, historia, j. obce – środa, 30 sierpnia 2023 r., godz. 9.00 przedmioty ekonomiczno-handlowe, fizyka – środa, 30 sierpnia 2023 r., godz. 11.00 Zagadnienia na egzaminy poprawkowe: http://ekonomik.zgora.pl/szkola/dokumenty-szkolne/ Matury poprawkowe: egzaminy ustne – poniedziałek, 21 sierpnia

Staże w Hiszpanii – II edycja projektu

Po rocznej przerwie kolejne grupy naszych uczniów mają możliwość uczestniczyć w stażach zawodowych w Hiszpanii. W ramach projektu „Wspólny rynek-wspólne doświadczenie-wspólny rozwój. Edycja II” współfinansowanego z funduszy unijnych, z programu Erasmus+, dwie grupy naszych uczniów (po 15 osób) będą zdobywały umiejętności zawodowe, zwiększały kompetencje językowe, a przy tym zwiedzały Hiszpanię i zawierały nowe znajomości. Parterem

Egzamin zawodowy – Zima 2023 r.

Wyniki z egzaminu 31.03 2023 r. br. oraz odbiór certyfikatu kwalifikacji zawodowej – 7.04. 2023 r. Formuła 2019 Klasa 3 ch i 4 chp –poprawa egzaminu Technik hotelarstwa – kwalifikacja HGT.03 Część pisemna – wersja elektroniczna Dzień godz. sale 10 stycznia 2023 r. 11.00 105,203 Część praktyczna Dzień godz. sale 09 stycznia 2023 r. 9.00

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – Zima 2023 r.

Formuła 2017 Kolejne podejście – absolwenci Technik ekonomista – kwalifikacja AU.36 Część pisemna – wersja papierowa Dzień godz. sale 10 stycznia 2023 r. 12.00 115 Część praktyczna Dzień godz. sale 16 stycznia 2023 r. 8.00 201   Kolejne podejście – absolwenci Technik ekonomista – kwalifikacja AU.35 Część praktyczna Dzień godz. sale 13 stycznia 2023 r.