Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – Zima 2023 r.

Formuła 2017

Kolejne podejście – absolwenci
Technik ekonomista – kwalifikacja AU.36
Część pisemna – wersja papierowa
Dzień godz. sale
10 stycznia 2023 r. 12.00 115
Część praktyczna
Dzień godz. sale
16 stycznia 2023 r. 8.00 201

 

Kolejne podejście – absolwenci
Technik ekonomista – kwalifikacja AU.35
Część praktyczna
Dzień godz. sale
13 stycznia 2023 r. 8.00 201

 

Kolejne podejście – absolwenci
Technik logistyk – kwalifikacja AU.32.
Część praktyczna
Dzień godz. sale
09 stycznia 2023 r. 13.00 212

 

Kolejne podejście – absolwenci
Technik spedytor – kwalifikacja AU.31
Część praktyczna
Dzień godz. sale
09 stycznia 2023 r. 9.00 212

 

Kolejne podejście – absolwenci
Technik handlowiec – kwalifikacja AU.25
Część pisemna – wersja papierowa
Dzień godz. sale
10 stycznia 2023 r. 12.00 115
Część praktyczna
Dzień godz. sale
13 stycznia 2023 r. 8.00 201