3 lipca 2017

Agnieszka Czajka pedagog-terapeuta, mediator

Godziny pracy pedagoga szkolnego

sala 304A

 — Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Agnieszka Czajka 8.00 – 15.00 7.45– 14.45 9.45 – 16.45 7.45 – 14.45 8.00 – 15.00

Kontakt tel.: 454-45-65

e-mail:  a.czajka@ekonomik.zgora.pl

ZAKRES DZIAŁAŃ

Dla uczniów:

 1. Diagnozowanie środowiska ucznia, rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb.
 2. Określanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych.
 3. Opieka nad uczniami mającymi opinie z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej.
 4. Organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej przy współpracy z instytucjami takimi jak: · Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Biurem Pełnomocnika Miasta Zielona Góra ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Towarzystwem Integracji Społecznej, Sądem Rejonowym – Wydział Rodzinny i Nieletnich, Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka, Policyjną Izbą Dziecka, Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej
 5.  Podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły.
 6. Praca w Szkolnym Zespole Wychowawczym.
 7. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi, w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom z opiniami.
 8. Prowadzenie zajęć warsztatowych  z młodzieżą, których tematyka jest ściśle powiązana z potrzebami danej grupy. 
 9. Działania o charakterze interwencyjnym i mediacyjnym.
 10. Indywidualne spotkania z uczniami wymagającymi wsparcia i opieki.

Dla rodziców: indywidualne spotkania

Dla nauczycieli:

 1. Pomoc w trudnych sytuacjach wychowawczych
 2. Pomoc merytoryczna dla nauczycieli i wychowawców w postaci materiałów dydaktycznych
Skip to content