Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra

baner 2

Miasto Zielona Góra realizuje jeden z największych w naszym grodzie projektów oświatowych współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” Jest to projekt prowadzony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Mieści się on w działaniach 8.osi priorytetowej – Nowoczesna Edukacja, w poddziałaniu 8.4 – Doskonalenie Kształcenia Zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, nr umowy BPLB.08.04.01-08-0022/16.


 O projekcie   |   Dokumenty do pobrania

Aktualności 2017   |   Aktualności 2018    |   Aktualności 2019   |   Aktualności 2020   |   Aktualności 2021


 

O projekcie

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie do potrzeb rynku pracy w regionie, co przyczyni się do zwiększenia szans zatrudnienia absolwentów szkół i ich zawodowych perspektyw.

Zadania realizowane w projekcie to:

 • Zadanie 1. Doskonalenie nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym przedmiotem;
 • Zadanie 2. Praktyki i staże dla nauczycieli kształcenia zawodowego u pracodawców i przedsiębiorców;
 • Zadanie 3. Kształcenie zawodowe uczniów;
 • Zadanie 4. Praktyki i staże dla uczniów realizowane u pracodawców i przedsiębiorców;
 • Zadanie 5. Doradztwo edukacyjno-zawodowe;
 • Zadanie 6. Modernizacja kształcenia zawodowego;
 • Zadanie 7. Utworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego;
 • Zadanie 8. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów na uczelni.

 

Beneficjentem programu jest zgodnie z nomenklaturą europejską Miasto Zielona Góra a tak naprawdę są nim nauczyciele i uczniowie zielonogórskich techników i szkół zawodowych. W projekcie, który potrwa do 30 czerwca 2022 weźmie bowiem udział 4 tysiące uczniów z publicznych i niepublicznych szkół i podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz 122 nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z następujących szkół i placówek kształcenia zawodowego. Wśród 10 jednostek jest i nasza szkoła – Zespół Szkoł Ekonomicznych.

Chcemy by w naszej szkole realizacja zaprojektowanych działań przyniosła:

 • podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez kursy, szkolenia, warsztaty, zajęcia dodatkowe, praktyki i staże,
 • doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne a także szkolenia, praktyki i staże,
 • modernizację procesu kształcenia poprzez wyposażenie i doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych,
 • lepszą współpracę z otoczeniem społecznym i biznesowym.

 

Planowane dodatkowe kształcenie uczniów w Zespole Szkół Ekonomicznych obejmuje:

Technik logistyk/technik spedytor

 • Czas pracy kierowcy
 • Operator wózka widłowego
 • Kurs prawo jazdy kat. B
 • Wirtualne laboratoria

Technik obsługi turystycznej

 • Animator czasu wolnego
 • Kurs rezydenta biura podróży
 • Savoir-vivre w branży turystycznej
 • Questing – metoda podnoszenia atrakcyjności turystycznej regionu
 • Autoprezentacja i występy publiczne
 • Kurs prawo jazdy kat. B

Technik hotelarstwa

 • Kurs barmański
 • Kurs baristy
 • Kurs organizacji imprez
 • Kurs kelnerski
 • Kurs „mała gastronomia”
 • Zarządzanie eventami
 • Obsługa kasy fiskalnej
 • Autoprezentacja i występy publiczne
 • Kurs prawo jazdy kat. B

Technik ekonomista

 • Kasjer walutowy
 • Kurs obsługi kasy fiskalnej
 • Nowoczesne techniki sprzedaży
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Kurs prawo jazdy kat. B

Technik technologii odzieży

 • Warsztaty tworzenia biżuterii modułowej
 • Wizaż i stylizacja
 • Rękodzieło – decoupage- warsztaty kreatywne
 • Kurs rysunku
 • Kurs małej przedsiębiorczości w branży mody
 • Warsztaty kreatywne. Autoprezentacja i występy publiczne
 • Kurs obsługi kasy fiskalnej
 • Kurs prawo jazdy kat. B

 

Planowane w naszej szkole doskonalenie nauczycieli obejmuje:

Technik logistyk/technik spedytor

 • Czas pracy kierowców i planowania przewozu drogowego
 • Transport, składowanie i oznaczenie ładunków niebezpiecznych
 • Elektroniczne giełdy transportowe
 • Kurs specjalista ds. transportu i logistyki
 • Rozliczanie kosztów w transporcie drogowym
 • Ubezpieczenie przesyłek w transporcie i spedycji
 • Nowoczesny magazynier – zarządzanie logistyczne
 • Prawo celne
 • Kurs operatora wózków widłowych
 • Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa
 • Skuteczny specjalista ds. transportu i spedycji
 • Kurs języka angielskiego zawodowego

Technik obsługi turystycznej

 • Kurs obsługi kasy fiskalnej
 • Faktura 2016-Fakturowanie w świetle aktualnych przepisów oraz interpletacji organów podatkowych
 • Procedura VAT marża-rozliczenie podatkowe biur podróży w praktyce
 • Obsługa systemów rezerwacyjnych biur podróży
 • Specjalista ds. turystyki z jęz. angielskim

Technik  hotelarstwa   

 • Kurs obsługi kasy fiskalnej
 • Kurs kasjerów walutowo-złotowych
 • Obsługa programów recepcyjnych
 • Szkolenie „Doskonały recepcjonista”
 • Obsługa kelnerska

Technik ekonomista/technik handlowiec

 • Podstawy rachunkowości  (dla kandydatów na księgowego)
 • Kurs dla kandydatów na głównego księgowego
 • Vat od podstaw 2016
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • Kurs na przedstawiciela handlowego
 • Nowoczesne techniki sprzedaży
 • Tworzenie sklepu internetowego e-sklep
 • Obsługa kasy fiskalnej
 • Obsługa programu Płatnik
 • Obsługa programu kadrowo-płacowego „Gratyfikant” – Insert GT
 • Praca na platformie edukacyjnej Moodle

Technik technologii odzieży

 • Studia podyplomowe – Projektowanie ubioru

 

Liderem projektu wartego bez mała 40 milionów złotych jest Miasto Zielona Góra, natomiast jego partnerami są:

 • Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego sp. z o.o.
 • Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp.
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego sp. z o.o. w Zielonej Górze
 • Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
 • Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego.

 

Doradca zawodowy w Zespole Szkół Ekonomicznych:

 


Regulamin projektu >>>

 


 

 

Dokumenty do pobrania

 

baner 1