Aktualności

NA SKRÓTY

Go to BIBLIOTEKA ON-LINE

BIBLIOTEKA ON-LINE

Go to EGZAMINY ZAWODOWE

EGZAMINY ZAWODOWE

Go to KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Go to Sport w ekonomiku

Sport w ekonomiku

Go to Środowiskowe Centrum Doradztwa

Środowiskowe Centrum Doradztwa

Go to Nasze projekty

Nasze projekty

Go to Platforma edukacyjna

Platforma edukacyjna

Go to GastroEkonomik

GastroEkonomik

Go to Dokumenty szkolne

Dokumenty szkolne

Projekt unijny „Zawodowcy” Beneficjent - Miasto Zielona Góra – realizuje zadanie inwestycyjne pn.: „Remont i przebudowa części pomieszczeń w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „Ekonomik” w Zielonej Górze, mające na celu zmianę profilu nauczania i poszerzenie oferty dydaktycznej”. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej-projekt realizowany poza formułą ZIT”.
Cel projektu: Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.
Lokalizacja inwestycji: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „Ekonomik” w Zielonej Górze, ul. Długa 5.

Kształcenie zawodowe
w mieście Zielona Góra

Media o nas

Rozpocznij naukę w Ekonomiku!     Zobacz naszą ofertę edukacyjną.

Skip to content