Nauczanie zdalne – komunikat

Drodzy Uczniowie i Rodzice.
W związku z rozporządzeniem MEN dotyczącym funkcjonowania szkół podczas epidemii COVID-19, informujemy, że od 25.03.2020 r. nasza szkoła będzie prowadzić nauczanie zdalne. Uczniom naszej szkoły zostało umożliwione korzystanie z zasobów Google, takich jak poczta Gmail, aplikacje Meet, Google Classroom i inne, których można używać zarówno na komputerach, jak i smartfonach. Są one bezpłatne i można je pobrać na swój sprzęt z oficjalnego Sklepu Play. Jesteśmy przekonani, że nasi uczniowie nie będą mieli żadnych problemów w kwestii technicznej.

Dzięki tym narzędziom odbywać się będą wideokonferencje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów (dla osób, które dysponują odpowiednim łączem internetowym) oraz przekazywane będą wszelkie materiały, niezbędne do realizacji podstawy programowej. Weryfikacja efektów nauczania również będzie prowadzona za pomocą narzędzi do pracy zdalnej, w formie określonej przez prowadzących poszczególnych przedmiotów.
Zajęcia w formie wideokonferencji będą realizowane na podstawie planu lekcji, zamieszczonego w dzienniku – uczniowie będą widzieli, o której godzinie mogą „spotkać się” z nauczycielem. Część lekcji będzie polegała na dyżurze nauczycieli, którzy będą do dyspozycji, odpowiadając na pytania i wyjaśniając trudniejsze zagadnienia.
Zdajemy sobie sprawę, że taka forma pracy wymaga wdrożenia i ciągłej ewaluacji i liczymy, że będziemy otrzymywać zwrotne informacje, co wymaga poprawy, a co przynosi dobre efekty.
Liczymy na zrozumienie, jak najlepszą współpracę w dążeniu do wspólnego celu i życzymy przede wszystkim zdrowia.
Dyrekcja Szkoły