3 lipca 2017

Środowiskowe Centrum Doradztwa Zawodowego

Środowiskowe Centrum Doradztwa Zawodowego jest miejscem, w którym uczeń na każdym szczeblu edukacji może dowiedzieć się jak zaplanować swoją przyszłość zawodową, rodzic natomiast – jak wspierać w tych planach swoje dziecko.

Młodzież określa swoje predyspozycje zawodowe, poznaje reguły rządzące rynkiem pracy, uzyskuje informacje o ścieżkach edukacyjnych, lokalnym rynku i ofertach pracy, bezpłatnych szkoleniach i warsztatach.

Centrum wyposażone jest w duży i różnorodny zbiór materiałów zawodoznawczych, przewodników, teczek o zawodach, narzędzi i metod do planowania kariery zawodowej, testów, kwestionariuszy predyspozycji, multimedialnych programów komputerowych i wiele innych. Nasze usługi kierowane są do grup zorganizowanych oraz klientów indywidualnych i są bezpłatne.

Zakres usług:


Przedszkola
Zajęcia warsztatowe: ,,Role zawodowe”. Praca indywidualna oraz zespołowa. Forma artystyczno – manualna z wykorzystaniem technik plastycznych oraz dramy. Zajęcia współprowadzone są z uczniami Ekonomika. Przedszkolaki podają nazwy i określają atrybuty poszczególnych zawodów oraz zadania i czynności. Poprzez zabawę wchodzą w role zawodowe i poznają znaczenie pracy w życiu człowieka.

Szkoły podstawowe
Zajęcia grupowe: „Poznaj świat zawodów” – podczas zabaw, gier i ćwiczeń dzieci dowiadują się o roli pracy w życiu człowieka, poznają bogactwo świata zawodów. Wprowadzone zostają pojęcia: mocne strony, zdolności, talent, zainteresowania. Uczniowie przygotowują się do wyboru profilu w gimnazjum.

Gimnazja

 1. Zajęcia grupowe: „Orientacja zawodowa gimnazjalisty”- czynniki wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, określanie predyspozycji zawodowych, trendy rynku pracy, typy szkół ponadgimnazjalnych, kierunki kształcenia w szkołach technicznych i zawodowych, zasady naboru.
 2. Konsultacje indywidualne-pomoc w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.
 3. Dni zawodoznawcze w gimnazjach- prezentacja szkół technicznych z regionu.
 4. Lekcje pokazowe w Zespole Szkół Ekonomicznych-przybliżenie gimnazjalistom specyfiki wybranych zawodów, pokazanie  pracowni.
 5. Współpraca z rodzicami:
  a. prelekcje w ramach wywiadówek na temat reformy szkolnictwa zawodowego, oferty szkół technicznych, zasad naboru,
  b. konsultacje indywidualne – pomoc dziecku w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej
 6. Udostepnianie zasobów informacji edukacyjno-zawodowej (szkolny system informacji zawodowej – specjalistyczny multimedialny program komputerowy „e-SzOK 5” ulotki i broszury, książki i informatory, czasopisma, programy komputerowe na CD-ROM)

Szkoły ponadgimnazjalne

 1. Zajęcia grupowe: „Kim być? Poznawanie siebie w aspekcie wyboru zawodu”, „Metody poszukiwania pracy-która najlepsza”, „Jakich błędów unikać pisząc CV i list motywacyjny”, „Jak dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej”, „Współczesny rynek pracy-oczekiwania pracodawców, zarobki, poszukiwane zawody.”
 2. Konsultacje indywidualne- pomoc w wyborze dalszej ścieżki kształcenia lub przygotowanie do poszukiwania pracy.
 3. Udział uczniów w OTK, Targach Pracy, Targach Edukacyjnych.
 4. Organizowanie Targów Kariery w Ekonomiku – prezentacja uczelni wyższych z regionu, instytucji rynku pracy i pracodawców.
 5. Spotkania z przedstawicielami szkół wyższych.
 6. Spotkania z przedstawicielami instytucji rynku pracy: PUP, WUP, PIP, OPZL, OHP, agencje pracy, itp.
 7. Współpraca z nauczycielami i wychowawcami.

Rodzice

 1. Konsultacje indywidualne – pomoc dziecku w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.
 2. Spotkania grupowe w szkołach – typy szkół podnadgimnazjalnych, zmiany w kształceniu zawodowym po 2012 r.

Uwaga!

Szkolni doradcy  zawodowy uwzględniają sugestie nauczycieli i uczniów w sprawie prowadzonych zajęć. Tematyka konkretnych spotkań, czas trwania zajęć i miejsce mogą być ustalone indywidualnie w zależności od potrzeb danej grupy.
Termin wizyty indywidualnej należy wcześniej ustalić ze szkolnym doradcą zawodowym.


Kontakt

 • Agnieszka Czajka / tel. 68 454-45-65 / e-mail: a.czajka@ekonomik.zgora.pl / gabinet 304A
 • Anna Przemyślańska / tel. 68 454-45-65 / a.przemyslanska@ekonomik.zgora.plgabinet 304A
 • Marta Macała / tel. 68 454-45-66 / e-mail: m.macala@ekonomik.zgora.plgabinet 309

 

Doradcy zawodowi pracują w/g następującego harmonogramu:

Imię i nazwisko Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Agnieszka Czajka 8:45-14:00 7:45-14:00 11:30-18:00 7:45-13:30 7:45-14:00
Anna Przemyślańska 10:00-18:00 8:00-13:00 8:00-14:00 7:45-13:45 7:45-12:45
Marta Macała 10:00-14:00 14:00-18:00 8:30-12:30 11:00-15:00 7:45-11:45