14 maja 2018

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Plan KKZ  AU.65.
Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

 

Zajęcia na platformie edukacyjnej – zdalne nauczanie
Lp. 10-05-2020
niedziela
Prowadzący
1-2 Biuro wynagrodzeń i podatków Wiesława Pominkiewicz
3-4 Biuro wynagrodzeń i podatków Wiesława Pominkiewicz
5 Biuro wynagrodzeń i podatków Wiesława Pominkiewicz
Zakończenie zajęć na Kwalifikacyjnym Kursie  Zawodowym

 

 

 

 

 

 

Terminarz zjazdów 

KKZ – AU. 65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
w roku szkolnym 2019/2020

Lp.

Miesiąc Termin Liczba godzin
1.                    wrzesień 21-22 20
2.                    28-29 20
3.                    październik 5-6 20
4.                    12-13 20
5.                    26-27 20
6.                    listopad 16-17 20
7.                    23-24 20
8.                    grudzień 7-8 20
9.                    14-15 20
10.                21-22 20
11.                styczeń 11-12 20
12.                18-19 20
13.                luty 8-9 20
14.                22-23 20
15.                marzec 7-8 20
16.                21-22 20
17.                kwiecień 4-5 20
18.                18-19 20
19.                maj 9-10 20

           

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia na platformie edukacyjnej

 

 

Rozkład dzwonków

lekcja godzina
1-2 8.00-9.30
3-4 9.40-11.10
5 11.20-12.05
6 12.15-13.00
7-8 13.10-14.40
9-10 14.45-16.15