2 lipca 2017

Matura

Uwaga Maturzyści!

Odbiór świadectw maturalnych w pok. 100, w godz. 8.00-15.00.

Wyniki matur można sprawdzić na stronie OKE Poznań, w Serwisie dla uczniów i absolwentów. Aby skorzystać z serwisu należy pobrać login i hasło – w sekretariacie szkoły, po okazaniu dokumentu tożsamości.

W przypadku niepowodzenia na jednym egzaminie z przedmiotów obowiązkowych, można przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu, po złożeniu (nie później niż do 10 lipca 2018 r.) oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym (druki poniżej).

WNIOSEK O POPRAWKĘ – „NOWA” MATURA

WNIOSEK O POPRAWKĘ – „STARA” MATURA