2 lipca 2017

Matura

Informacje maturalne

Uwaga!

Przypominamy, że absolwenci, którzy nie zdali jednego obowiązkowego egzaminu, mają prawo do terminu poprawkowego (24.08.2021). W tym celu należy złożyć (osobiście lub pocztą) do 12.07. wniosek o poprawkę

Poniżej odnośniki do strony MEN oraz do konferencji ministra:

Informacje dotyczące egzaminów:


 

Baza archiwalnych arkuszy maturalnych