2 lipca 2017

Matura

Uwaga Maturzyści!

Odbiór świadectw maturalnych (lub informacji o wynikach) po egzaminach poprawkowych w pok. 100.

W przypadku braku możliwości odbioru osobistego można pisemnie upoważnić inną osobę – w upoważnieniu powinny być zawarte dane absolwenta oraz osoby upoważnionej, takie jak: imię, nazwisko, nr dowodu tożsamości.

Absolwenci ZSEk.

Termin składania deklaracji maturalnych do sesji wiosennej 2019 r. – do 7.02.2019 r. Druki deklaracji (do pobrania również ze strony OKE Poznań):

Deklaracja „nowa” matura – od 2016

Deklaracja „stara” matura – do 2015

Deklarację można również wypełnić elektronicznie na stronie https://www.vulcan.edu.pl/strona/deklaracje-411 , a następnie wydrukować i podpisać. Symbol cyfrowy szkoły to: 086201-0333Q.

Absolwenci zdający „starą” maturę – termin składania bibliografii na egzamin ustny z języka polskiego – 9.04.2019 r. Poniżej lista tematów obowiązująca absolwentów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze.

Tematy prezentacji maturalnych

Instrukcja wypełniania deklaracji maturalnych przez uczniów klas IV: