2 lipca 2017

Matura

Uwaga Maturzyści!

Ogłoszenie wyników egzaminów maturalnych odbędzie się 3 lipca 2018 r. Wyniki będzie można również sprawdzić w tym dniu na stronie OKE Poznań, w Serwisie dla uczniów i absolwentów.

W przypadku niepowodzenia na jednym egzaminie z przedmiotów obowiązkowych, można przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu, po złożeniu (nie później niż do 10 lipca 2018 r.) oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym (wniosek – załącznik 7a – dostępny TUTAJ).