2 lipca 2017

Matura

Informacje maturalne

Wyniki egzaminów maturalnych w sesji wiosennej zostaną przekazane w dniu 4.07.2019 r. o godz. 11.00. w następujących salach:

  • kl. 4ae – 208, kl. 4be i 4et – 209, kl. 4ces – 114, kl. 4dh – 115, kl. 4fl – 5, kl. 4gl – 312, absolwenci z lat poprzednich – pok. 100

W przypadku niepowodzenia z jednego przedmiotu obowiązkowego i chęci zdawania egzaminu poprawkowego (20.08.2019 godz. 9.00), należy do 11.07.2019 złożyć oświadczenie na poniższym druku (w wersji edytowalnej dostępne na stronie OKE Poznań):

„Nowa” matura

„Stara” matura

Absolwenci ZSEk.