2 lipca 2017

Matura

Informacje maturalne

Wyniki egzaminów maturalnych zostaną ogłoszone 11.08.2020 r.

Uwaga!

W sytuacji niepowodzenia na jednym z egzaminów obowiązkowych (pod warunkiem przystąpienia do wszystkich i do jednego przedmiotu dodatkowego) można zdawać egzamin w terminie poprawkowym – 8.09.2020. W tym celu należy do 14.08.2020 złożyć wniosek o termin poprawkowy.

Wniosek o poprawkę – format pdf

Wniosek o poprawkę – format docx

Harmonogram matur aktualizacja 21.05.2020

Wytyczne dotyczące organizacji matur w związku z epidemią COVID-19

Matura 2020:


 

Baza archiwalnych arkuszy maturalnych