Projekt UE – „Zawodowcy”

 

„Remont i przebudowa części pomieszczeń w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 Ekonomik w Zielonej Górze, mających na celu zmianę profilu nauczania i poszerzenie oferty dydaktycznej”, wykonywane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

 

 • Wykonawca: „POLMAR” sp. z o.o. sp. komandytowa Zielona Góra
 • Termin realizacji od 10.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 • Wartość całkowitego wynagrodzenia dla Wykonawcy: 1 663 101,07 zł, w tym:
  • 942 432,77 zł brutto – Miasto Zielona Góra
  • 720 668,30 zł brutto – dofinansowanie z UE
 • Zakres zadania inwestycyjnego obejmował w szczególności:
  • opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz
  • wyburzenie ścian do nowego układu;
  • montaż nowych sufitów podwieszanych;
  • montaż posadzek z płytek gresowych i wykładzin zgrzewanych;
  • wykonanie tynków gipsowych i gładzi gipsowych oraz zakładanie płytek ceramicznych;
  • wykonanie nowej rozdzielni głównej oraz rozdzielni piętrowych;
  • wykonanie nowej instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego;
  • montaż instalacji: wentylacji mechanicznej, teletechnicznej oraz p.poż.;
  • wykonanie instalacji: wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej i c.o.;
  • kanalizacji zewnętrznej z montażem separatora tłuszczu;
  • wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych przyziemia od strony zewnętrznej.
 • Zestawienie wykonanych powierzchnia użytkowych:
  • Centrum Hotelarsko-Gastronomiczne – 202,33 m2;
  • Centrum Logistyczne – 199,09 m2;
  • Hotel Marzeń – 212,35 m2;
  • Środowiskowe Centrum Doradztwa Zawodowego – 100,28 m2;
  • Zespół Ekonomiczno-Handlowy – 254,15 m2.