Olimpiady i konkursy

Terminy zawodów Opiekun olimpiady
Olimpiada Umiejętności  Hotelarskich B. Powchowicz
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej J. Pszonka
Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna S. Kruszelnicki
P. Skalski
Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna S. Kruszelnicki
Olimpiada Wiedzy o Turystyce B. Panasiuk,
S. Mrozkowiak,
G. Szalpuk
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich D. Ziemińska-Maj
Olimpiada Przedsiębiorczości S. Piotrowska,|
H .Lewandowska
Ogólnopolski Konkurs Statystyczny A. Kozikowska
Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna organizowana przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu M. Mackojć
Olimpiada Statystyczna M. Bisak
Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG) U. Mielnik