3 lipca 2017

Olimpiady i konkursy

L.p. Nazwa olimpiady Terminy zawodów Opiekun olimpiady
1 Olimpiada Hotelarska B. Powchowicz
2 Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej J. Pszonka
K. Poniedziałek
3 Olimpiada Innowacji Technicznych
Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości
S. Kruszelnicki
4 Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna S. Kruszelnicki
P. Skalski
5 Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna S. Kruszelnicki
6 Olimpiada Wiedzy o Bankach K. Poniedziałek
7 Olimpiada Wiedzy o Turystyce B. Panasiuk
8 Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich D. Ziemińska-Maj
H. Lewandowska
9 Olimpiada Przedsiębiorczości I. Nowak
10 Ogólnopolski Konkurs Statystyczny A. Kozikowska
11 Olimpiada Teologii Katolickiej Ł. Chamera
K. Taraszkiewicz
12 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej Ł. Chamera
K. Taraszkiewicz
13 Międzyszkolny Konkurs “SPECjalista Transportowy” M. Mackojć
14 Olimpiada Historyczna A. Ruta-Suwała
15 Olimpiada Solidarności H. Puk
16 Olimpiada Języka Angielskiego M. Krzymiński
17 Olimpiada Języka Rosyjskiego O. Krot
18 Konkurs języka angielskiego i niemieckiego – „Pokaż Nam Język” M. Krzymiński
A. Ksepko
19 Olimpiada Języka Niemieckiego K. Świder
20 Ogólnopolski Konkurs „Ludzie listy piszą” A. Siembida
21 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Mediach poloniści
22 Olimpiada Wiedzy o Prawie H. Lewandowska
23 Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie H. Lewandowska
24 Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania M. Bisak
25 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny ”Kangur” A. Lewandowska
26 Konkurs na pracę pisemną NBP M. Bisak
27 Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG) U. Mielnik
28 Konkurs Matematyczny “Matematyka bez granic” S. Wójcik
29 Lubuski Konkurs Matematyczny dla Techników pod patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego i honorowym patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty S. Wójcik
30 XVII edycja Konkursu matematycznego “EUKLIDES” A. Lewandowska
31 Konkurs szkolny „Liga Mistrzów Maturzystów” S. Szalek
32 Konkurs szkolny „Matmistrz klas I” A. Jasiak
Skip to content