Praktyki zawodowe

Wymiar praktyk

praktyki realizowane są w klasie 3 i 4 – łącznie 8 tygodni

 • technik ekonomista – klasa 3: 4 tygodnie, klasa 4: 4 tygodnie
 • technik handlowiec – klasa 3: 4 tygodnie, klasa 4: 4 tygodnie
 • technik hotelarstwa – klasa 3: 4 tygodnie, klasa 4: 4 tygodnie
 • technik logistyk – klasa 3: 4 tygodnie, klasa 4: 4 tygodnie
 • technik obsługi turystycznej – klasa 3: 4 tygodnie, klasa 4: 4 tygodnie
 • technik spedytor – klasa 3: 4 tygodnie, klasa 4: 4 tygodnie

Przykładowe miejsca praktyk

 • technik ekonomista
  • przedsiębiorstwa (działy zaopatrzenia, zbytu i rozliczeń podatkowych, księgowości)
  • urzędy, biura rachunkowe
  • banki
 • technik logistyk, technik spedytor
  • przedsiębiorstwa branży TSL (transport, spedycja, logistyka)
 • technik obsługi turystycznej
  • biura podróży
  • punkty informacji turystycznej
 • technik hotelarstwa
  • hotele, pensjonaty, inne obiekty hotelowe
  • promy żeglugi morskiej i śródlądowej
 • technik handlowiec
  • punkty sprzedaży

Karty praktyk


Harmonogram praktyk