Rozdanie świadectw maturalnych

Informujemy, że rozdanie świadectw maturalnych odbędzie się 5 lipca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 12.00. W celu odbioru wyników należy mieć przy sobie dowód tożsamości ze zdjęciem.

W przypadku odbioru wyników przez inną osobę niezbędne jest pisemne upoważnienie z danymi absolwenta (PESEL) oraz osoby odbierającej (seria i nr dowodu tożsamości).

Wyniki można sprawdzić samodzielnie, wykorzystując otrzymane na egzaminach login i hasło, na stronie http://wyniki.edu.pl/login. Wg komunikatu OKE wyniki mają być dostępne na stronie 5 lipca od godz. 8.30.

W przypadku niepowodzenia na jednym egzaminie obowiązkowym absolwenta ma prawo przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym (24.08.2021). W tym celu należy wypełnić i złożyć w szkole wniosek o termin poprawkowy

Przydział sal dla poszczególnych klas na odbiór wyników:

  • 4ae – 107
  • 4beh – 208
  • 4ch – 17
  • 4dt – 310
  • 4el – 305
  • 4fl – 311
  • 4gls – 108
  • Absolwenci z lat wcześniejszych – 100