Harmonogram egzaminów poprawkowych

Egzaminy poprawkowe dla uczniów, którzy otrzymali jedną lub dwie oceny niedostateczne, będą przeprowadzone 25 i 26 sierpnia 2021 r. od godz. 9.00.

Poniżej zamieszczony szczegółowy harmonogram.

Przedmiot Termin Sala
biuro rachunkowe 25.08.2021 201
elementy planowania i marketingu 25.08.2021 201
geografia 25.08.2021 212
organizacja pracy służby pięter 25.08.2021 308
podstawy hotelarstwa 25.08.2021 308
pracownia usług dodatkowych 25.08.2021 308
magazyny dystrybucyjne 25.08.2021 301
procesy transportowe 25.08.2021 301
środki transportu 25.08.2021 301
język niemiecki 25.08.2021 105
język polski 25.08.2021 17
język angielski 26.08.2021 107
rachunkowość finansowa 26.08.2021 201
fizyka 26.08.2021 106
informatyka 26.08.2021 106
matematyka 26.08.2021 304, 305
informacja turystyczna 26.08.2021 105
obsługa turystyczna 26.08.2021 105