4.05. o godz. 9.00 rozpoczyna się sesja wiosenna egzaminów maturalnych. Harmonogram matur, komunikat o przyborach i inne informacje dostępne są na stronie szkoły, w zakładce „Matura”:

http://ekonomik.zgora.pl/dla-ucznia/matura-i-egzaminy-zawodowe/

Poniżej kilka ważnych informacji dla zdających.

Na egzaminy należy się stawiać ok. 45 minut przed godziną rozpoczęcia (czyli 8.15 lub 13.15). Przypominamy, że niezbędny jest dowód tożsamości ze zdjęciem, długopis (pióro) z czarnym wkładem. Przed każdym egzaminem zdający otrzymają naklejki do zakodowania arkusza, które po zakodowaniu będą zbierane i przekazywane ponownie przed kolejnym egzaminem. Na egzaminy można wnieść butelkę wody (max 1 litr), na egzaminy z matematyki – linijkę, kalkulator prosty. Pozostałe przedmioty są wymienione w komunikacie dostępnym na stronie szkoły.

Listy zdających i przypisane sale są wywieszone na tablicy w holu głównym szkoły. Pierwszy egzamin, z języka polskiego na poziomie podstawowym (4.05.) absolwenci zdają w niżej wymienionych salach:

  • kl. 4ae, 4be, 4ch – sala 32 (duża sala gimnastyczna)
  • kl. 4dt, 4el – sala 115 (świetlica)
  • kl. 4fl – sala 208 i 212
  • kl. 4gs – sala 212 i 213
  • kl. 4hlh – sala 213 i 311
  • absolwenci z wcześniejszych lat – sala 311

Wszystkim przystępującym do egzaminów maturalnych życzymy powodzenia!