13 maja 2018

Program Wyrównywania Szans

 

Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych realizowany w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze będzie obejmował zajęcia dla uczniów w trzech obszarach:

  • przedmioty i zajęcia ogólnokształcące – zajęcia z uczniami mają na celu rozwijanie zainteresowań literackich, zajęcia dla matematyków z wykorzystaniem programu Geogebra – starożytne a współczesne budowle świata, ćwiczenia w budowaniu funkcji elementarnych z wykorzystaniem programu Geogebra, kształcenie wypowiedzi pisemnych i ustnych. Nowoczesna e-szkoła. Wirtualne poznanie świata. Zastosowanie zaawansowanych programów komputerowych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej do zrozumienia trudnych terminów matematycznych. Wspomaganie rozwoju naukowo-technicznego ucznia.
  • przedmioty zawodowe – „Warsztaty kreatywne-Moda przemija styl zostaje”-zajęcia pozwolą rozwinąć twórczy potencjał uczniów w zakresie projektowania i prezentowania mody, sztuki stylizacji i kreowania ubioru, elementów scenografii, konferansjerki i innych dziedzin pokrewnych.
  • koła zainteresowań – rozwijanie pozaszkolnych zainteresowań uczniów (warsztaty teatralne, literackie, recytatorskie, pisarskie, oratorskie, matematyczne). Zajęcia poświęcone będą zgłębianiu literatury pięknej – szczególnie  utworów modernistycznych, zarówno rodzimych jak i utworów z literatury obcej.