13 maja 2018

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia w ramach Zielonogórskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych – II semestr r. szk. 2018/2019

Nazwa zajęć Dzień Godzina Prowadzący
Koło Miłośników Logistyki wtorek 15.00 Sławomir Kruszelnicki
Koło młodych hotelarzy – warsztaty olimpijskie wtorek 13.20 Beata Powchowicz
Koło młodych hotelarzy – zajęcia z obsługi klienta wtorek 15.00 Marzanna Gniazdowska
Koło młodych hotelarzy – zajęcia z języka angielskiego wtorek 15.00 Mariusz Krzymiński
Szkolna Firma „Biuromik” środa 15.55 Wiesława Pominkiewicz
Kształcenie umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych wtorek 15.00 Agnieszka Siembida
Zajęcie dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla dysortografików poniedziałek 14.05 Agnieszka Siembida
Miłośnicy sztuki na tropach nieodkrytych znaczeń czwartek 15.00 Joanna Michalik-Pietraszak
Wykorzystanie źródeł kulturowych w testach literackich czwartek 15.00 Szymon Nużyński
Epoki i dzieła literackie czwartek 16.00 Szymon Nużyński
Słowa i wizje – spotkania z językiem i sztuką czwartek 15.00 Agnieszka Waligórska-Popiłka
Kształcenie literacko-językowe czwartek 15.00 Joanna Salewicz
Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się środa 15.00 Agnieszka Czajka

Inne zajęcia

Nazwa zajęć Termin Prowadzący
Siatkówka środa, 15.00 M. Sąsiadek
Zajęcia z geografii dla maturzystów poniedziałek, 15.00, s. 202 A. Kozikowska