13 maja 2018

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia w ramach Zielonogórskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych

Nazwa zajęć Termin Prowadzący
Koło miłośników logistyki czwartek, 15.05, s. 301 S. Kruszelnicki
Przygotowanie do Olimpiady Wiedzy o Turystyce środa, 15.00, s. 105 B. Panasiuk
Przygotowanie do Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej wtorek, 15.00, s. 308 B. Powchowicz
Przygotowanie do Olimpiady Historycznej piątek, 10.30, s. 202a A. Ruta-Suwała
Techniki uczenia się środa, 15.00, s. 304a A. Czajka
Warsztaty języka niemieckiego środa, 15.00 J. Tomczyk
Miłośnicy sztuki na tropach nieodkrytych znaczeń środa, 15.00, s. 209 J. Michalik-Pietraszak
Słowa i wizje – spotkania z językiem i sztuką poniedziałek, 15.00, s. 212 A. Waligórska-Popiłka
Szkoła skutecznej interpretacji S. Nużyński
Formułowanie wypowiedzi pisemnych i ustnych czwartek, 15.15, s. 213 A. Siembida
Kształcenie literacko-językowe czwartek, 15.00, s. 209 J. Salewicz
Pokonywanie trudności językowych poniedziałek, 15.00, s. 213 A. Siembida

Inne zajęcia

Nazwa zajęć Termin Prowadzący
Siatkówka środa, 15.00 M. Sąsiadek
Zajęcia z geografii dla maturzystów poniedziałek, 15.00, s. 202 A. Kozikowska