Przypominamy, że 4 września 2019 r. (środa), decyzją Dyrektora Szkoły jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W czwartek i piątek obowiązywać będzie plan lekcji opublikowany na stronie szkoły oraz w dzienniku elektronicznym. Od poniedziałku, 9 września, nastąpi zmiana planu.