6 września 2020

mLegitymacja

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „Ekonomik” podpisało porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji. Tym samym możemy naszym uczniom wydać dokument elektroniczny – mLegitymację w telefonie komórkowym. Warunkiem jej wydania jest posiadanie legitymacji papierowej.

mLegitymacja szkolna ma taką samą funkcję i moc prawną jak legitymacja wydana w wersji papierowej.  Za pomocą usługi mLegitymacja szkolna można:

 • potwierdzić, że jest się uczniem danej szkoły,
 • skorzystać z ulg i zwolnień, które przysługują po okazaniu legitymacji.

Wydanie i anulowanie mLegitymacji jest bezpłatne!

 

Wydanie mLegitymacji w szkole odbywa się na pisemny wniosek pełnoletniego ucznia lub rodziców ucznia (opiekuna prawnego).

Jak uzyskać dostęp do mLegitymacji w smartfonie

 1. Zapoznaj się z regulaminem mLegitymacji zawartym na stronie https://ose.gov.pl/mlegitymacja 
 2. Pobierz wniosek, wypełnij go i dostarcz do swojego wychowawcy/sekretariatu szkoły. Pobierz wniosek o wydanie mLegitymacji.
 3. Przygotuj aktualne zdjęcie i wczytaj je do dziennika (wymogi jakie musi spełniać zdjęcie opisano poniżej).
 4. Po zatwierdzeniu przez szkołę zdjęcia, poszukaj w dzienniku elektronicznym informacji o odbiorze kodu QR i kodu aktywacyjnego do aplikacji mObywatel.
 5. Zainstaluj aplikację mObywatel ze sklepu Google Play lub w Apple AppStore. W usłudze Legitymacja szkolna zeskanuj otrzymany kod QR oraz wpisz kod aktywacyjny mLegitymacji. Instrukcja >>>

 

Wymogi techniczne zdjęcia

 • Zdjęcie powinno być aktualne.
 • Na zdjęciu nie możesz mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie. Tło zdjęcia powinno być białe.
 • Zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od jej czubka) oraz górną część barków
 • Twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia.
 • Zdjęcie musi być w formie elektronicznej o rozdzielczości minimalnej 492 x 633 piksele i wielkości maksymalnej do 1,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość). Więcej informacji o zasadach prawidłowego zdjęcia do dokumentów.

Przykłady prawidłowych zdjęć

 

Podstawa prawna

Linki

Skip to content