Odbiór świadectw maturalnych

Świadectwa maturalne będą wręczane 5 lipca 2022 r. o godz. 12.00, wg poniższego harmonogramu:

Klasa Wychowawca Sala
4ae J. Pszonka 203
4be H. Puk 213
4ch B. Powchowicz (zast. M. Zaleska) 308
4dt J. Michalik-Pietraszak (zast. M. Horbacz) 17
4el A. Lewandowska (zast. R. Muszkieta-Stawczyk) 108
4fl S. Szalek (zast. R. Muszkieta-Stawczyk) 108
4gs P. Skalski 300
4hlh K. Kruszelnicka 301
Absolw. 100

W przypadku braku możliwości osobistego odbioru można pisemnie upoważnić inną osobę (w upoważnieniu powinny być zawarte dane absolwenta – imię, nazwisko, nr PESEL oraz osoby upoważnionej – imię, nazwisko, nr dowodu tożsamości).

Po 5 lipca świadectwa będzie można odebrać w pok. nr 100.

W razie niepowodzenia na maturze z jednego przedmiotu, przysługuje możliwość zdawania egzaminu w terminie poprawkowym – 23 sierpnia 2022 r., godz. 9.00. W tym celu należy złożyć wniosek, najpóźniej do 12 lipca 2022 r.