16 maja 2018

Szkoły partnerskie

Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe ECOLE Güssing

jest średnią szkołą zawodową oraz najważniejszą placówką kształcącą w zawodach turystycznych w południowym Burgenlandzie. Gwarantuje ona bardzo wysoką jakość kształcenia pod hasłem „Turystyka, organizowanie wydarzeń kulturalnych i sport”. Typowymi specjalnościami w tej szkole są: 

 • asystent hotelarz,
 • kucharz, 
 • gastronom,
 • asystent biura podróży,
 • technik handlu hurtowego,
 • technik handlu przemysłowego
 • pracownik salonów wellness

Ponadto szkoła oferuje uzyskanie dodatkowych kwalifikacji:

 • trener wellness
 • międzynarodowe certyfikaty językowe (język angielski, język francuski)
 • opiekun medyczny do pomocy w domu
 • obsługa komputera (licencja europejska )
 • nabycie kompetencji z zakresu biznesu

Oberstufenzentrum II Spree-Neiβe

Od wielu lat współpracujemy ze szkołą w Cottbus – Oberstufenzentrum. Co roku spotykamy się w Zielonej Górze i w Cottbus. Dwa lata temu spędziliśmy wspólnie tydzień w Zielonej Górze biorąc udział w wycieczkach krajoznawczych po mieście i okolicy. Wymianę zorganizowaliśmy ze środków finansowych PNWM. W ubiegłym roku szkolnym spotkaliśmy się w Zielonej Górze i Cottbus podczas wspólnego przygotowania tradycyjnych potraw polskich i niemieckich. Co roku spotykamy się również w październiku na Mittingu Lekkoatletycznym w Polsce i w czasie Dni Sportu w Cottbus.

13 listopada 20 uczniów wzięło udział w jednodniowym wyjeździe do szkoły OSZ II w Cottbus. Zwiedziliśmy szkołę i miasto. Nasi uczniowie Technikum Hotelarskiego odbywają praktykę w hotelach w Cottbus.We wrześniu 2006 r. wraz z uczniami Oberstufenzentrum II z Cottbus polska młodzież mogła uczestniczyć w projekcie: „Atrakcje turystyczne w regionie przygranicznym”. Projekt był finansowany przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży. W czasie wspólnie spędzonego tygodnia nasi goście poznali uroki Zielonej Góry i okolic. Zwiedziliśmy Muzeum Ziemi Lubuskiej, Palmiarnię, Wieżę w Wilkanowie, Muzeum Etnograficzne i Skansen w Ochli, gdzie wspólnie poznawaliśmy polskie tradycje ludowe i braliśmy udział w ognisku z pieczeniem kiełbasek i degustacją własnoręcznie wykonanego masła. Podczas dwóch całodniowych wycieczek zwiedziliśmy Sulechów, Klępsk, Gościkowo, Międzyrzecki Rejon Umocnień, Muzeum Archeologiczne w Świdnicy, Żagań, Szprotawę i Kożuchów. Zajęcia integracyjne, doskonalenie języka, zawieranie nowych znajomości i wycieczki nie pozwalały na nudę i sprawiły, że tydzień upłynął bardzo szybko.

Zespół Szkół Handlowych w Cottbus

Realizacja programów europejskich:

 • Projekt w ramach fundacji Boscha – „Multimedia – Zastosowanie technik komputerowych w kształceniu zawodowym”, realizowany w dniach 2001-05-28 do 2001.06.01 oraz 2001.06.06 – 2001.06.07 wspólnie i z inicjatywy Zespołu Szkół Handlowych (szkoła partnerska) w Cottbus.

Projekty własne:

 • Żydzi na Środkowym Nadodrzu – wystawa, prezentacja tematu w ZSEk. w Zielonej Górze oraz w Zespole Szkół Handlowych w Cottbus
 • Serbołużyczanie na terenach przygranicznych – referaty prezentowane przez uczniów ZSEk. w Zielonej Górze opublikowane w języku polskim i niemieckim:
  • prezentacja kultury i zwyczajów Serbołużyczan,
  • prezentacje kulinarne,
  • prezentacje strojów ludowych,
  • tańce ludowe wykonane przez młodzież z Cottbus, przedstawicieli Towaszystwa Serbołużyczan z Janschwalde w Niemczech.
 • Kursy językowe – praktyczne wykorzystanie języka niemieckiego – wspólna realizacja zadań przygotowana przez nauczycieli ZSH w Cottbus.
 • Międzynarodowe zawody sportowe organizowane w Cottbus i Zielonej Górze
 • Organizowanie wspólnych wycieczek krajoznawczych (Drezno, Spreewald, Poznań, Kraków)
 • Udział nauczycieli i młodzieży w uroczystościach szkolnych (obchody rocznicowe, Wigilie, Dni Otwartych Drzwi)
 • Udział nauczycieli z Zielonej Góry w Targach Mulimedialnych organizowanych przez szkołę partnerską w Cottbus.
 • Wspólne wycieczki turystyczne dla nauczycieli.
Skip to content