Matury poprawkowe

Zgodnie z komunikatem OKE, egzaminy maturalne w terminie poprawkowym odbędą się w macierzystych szkołach zdających 24 sierpnia 2021 r. o godz. 9.00.

Zdający winni są stawić się na egzamin godzinę przed jego rozpoczęciem.

Przydział sal:

  • j. polski, matematyka – 115 (świetlica)
  • j. angielski – 212
  • j. niemiecki – 312
Skip to content