3 lipca 2017

Ubezpieczenie ucznia

Obsługą ubezpieczenia w szkole zajmuje się Pan Paweł Omieczyński.
Brokerskie Biuro Ubezpieczeń Michał Kulczyński
65-031 Zielona Góra, Ul. Chopina 9
Tel. 68 459 38 70, 601 723 603
e-mail: mkulczynski@broker.zgora.pl, biuro@broker.zgora.pl

Zezwolenie Min. Finansów nr 96 z dnia 31.01.1992 r

Rok założenia 1993

Ubezpieczenia to nasza misja

Zielona Góra dnia 01-09-2021

WARUNKI  UBEZPIECZENIA NNW NA ROK SZKOLNY 2021/2023

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 3 „EKONOMIK” W ZIELONEJ GÓRZE

 

Ubezpieczyciel:  INTERRISK TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nr Polisy:  EDU-A/P 098225

Suma ubezpieczenia: 40 000 zł. w przypadku 100% trwałego uszczerbku lub śmierci

Okres ubezpieczenia: 01.09.2021 – 31.08.2023

 Składka za 12 miesięcy: 55,00 zł.

 Podstawa prawna: OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS  zatwierdzone uchwałą nr 01/03/03/2020      Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 03 marca 2020 roku.

OWU dostępne są w wersji papierowej  w sekretariacie placówki oraz na stronach ubezpieczyciela : www.interrisk.pl

Zakres świadczeń obejmuje następujące świadczenia podstawowe:\

 1. Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW: 80 000 zł. (łącznie ze świadczeniem nr 2)
 2. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW (w tym również zawał serca i udar mózgu) – 100% SU 40.000 zł.
 3. Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu – 440 zł.
 4. Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej do 12 000 zł. w tym podlimit na okulary korekcyjne i aparaty słuchowe do 200 zł.
 5. Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW – do 12 000 zł.
 6. Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie, – jednorazowo 400 zł. w przypadku pogryzienia i 800 zł. przy pokąsaniu i ukąszeniu.
 7. Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy – jednorazowo 8 000 zł.
 8. Śmierć rodzica, opiekuna prawnego Ubezpieczonego w następstwie NW – jednorazowo 4 000 zł.
 9. Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki – jednorazowo 400 zł.
 10. Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW – jednorazowo 400 zł.
 11. Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem- jednorazowo 2 000 zł.
 12. Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna-jednorazowo 2 000 zł.

Zakres  ubezpieczenia został  rozszerzony  o następujące klauzule dodatkowe:

Opcja Dodatkowa D1 – śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego -20 000 zł.

Opcja Dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 150 zł. od 1 do 10 dnia pobytu i 100 zł. od 11 dnia pobytu max do 120 dni.

Opcja Dodatkowa D5 – pobytu w szpitalu w wyniku choroby: 150 zł./ dzień od 2 do 10 dnia pobytu i 100 zł. od 11 dnia pobytu max 100 dni.

Opcja Dodatkowa D6 – Poważne choroby (nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroby autoimmunologiczne, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, transplantacja głównych organów): 2 000 zł.
Opcja Dodatkowa D8 – operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku wg tabeli OWU
Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku do  1 200 zł.
Opcja Dodatkowa D13 – koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 1 000 zł. (maksymalnie 300 zł. za jeden ząb)
Opcja Dodatkowa D14 – uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku 200 zł.
Opcja Dodatkowa D15 – Assistance EDU PLUS (korepetycje, pomoc psychologa, pomoc informatyczna, pomoc medyczna)wg OWU
Opcje dodatkowe D18 – Koszty leków do 500 zł.
Opcja Dodatkowa D20 – Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy: do 1 500 zł.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

– niezwłoczne zgłoszenie się do lekarza i zastosowania się do jego zaleceń, w razie powstania zdarzenia mogącego powodować odpowiedzialność InterRisk
– zawiadomienie InterRisk o zajściu zdarzenia
– poddanie się badaniu przez lekarza wskazanego przez InterRisk, jeżeli InterRisk zażądał takiego badania, celem rozpoznania zgłaszanych obrażeń ciała

Szkodę możesz zgłosić:
Internetowo – poprzez stronę https://zgloszenie.interrisk.pl/
E- mailowoszkody@interrisk.pl

Listownie – wysyłająca na adres:

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Vienna Insurance Group
ul. Noakowskiego 22
00-668 Warszawa

 

Skip to content