Ubezpieczenie ucznia

 

 

 

Składka za ubezpieczenie NNW  za rok szkolny 2023/2024  wynosi  odpowiednio  75 zł – suma ubezpieczenia 40 000 zł i 90 zł – suma ubezpieczenia 50 000 zł

Numer konta do wpłat –   Bank PeKaO S.A. :  09 1240 6843 1111 0011 2965 8248.

Brokerskie Biuro Ubezpieczeń
Michał Kulczyński
ul. Chopina 9, 65-031 Zielona Góra
Zezwolenie Min. Finansów nr 96 z dnia 31-01-1992 r.

Szkody można zgłosić:
Internetowo – poprzez stronę http://zgloszenie.interrisk.pl/
E- mailowo – szkody@interrisk.pl
TEL. +48 22 575 25 25
Od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 18:00
Listownie – wysyłająca na adres:
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Vienna Insurance Group
ul. Noakowskiego 22
00-668 Warszawa

Kontakt w sprawie ubezpieczeń w CKZiU nr 3 „Ekonomik”: pan Paweł Omieczyński

Załączniki do pobrania:

  1. Warunki ubezpieczeń na rok szkolny 2023-2024

  2. Ogólne Warunki Ubezpieczeń (OWU)

  3. Postanowienie dodatkowe i odmienne

  4. Listy osób przystępujących wraz z oświadczeniem .