Anna Przemyślańska pedagog

Godziny pracy pedagoga szkolnego

sala 304A

 – Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Anna Przemyślańska 9.00 – 13.00 11:00 – 16.00 9.00 – 13.00 9.00 – 13.00 11.30 – 14.30

KONTAKT

tel. 454-45-65

e-mail:  a.przemyslanska@ekonomik.zgora.pl

Zakres działań: pedagog Anna Przemyślańska

  1. Konsultacje dla uczniów i rodziców
  2. Diagnozowanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów
  3. Określanie przyczyn trudności uczniów w funkcjonowaniu i nauce
  4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień
  5. Kierowanie na różne formy pomocy w zależności od rozpoznanych potrzeb
  6. Praca w szkolnym zespole wychowawczym
  7. Opieka nad wolontariatem szkolnym
  8. Wsparcie pedagogiczne dla wychowawców, nauczycieli, rodziców
  9. Współpraca z instytucjami wspomagającymi proces wychowawczy