Przypominamy, że zgodnie z komunikatem CKE egzaminy maturalne w terminie poprawkowym rozpoczną się 23 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godzinie 9.00. Na egzamin należy przynieść dowód tożsamości oraz przybory zgodne z informatorem CKE.

Sale na egzaminy:

  • język polski, matematyka – 115 (świetlica)
  • język niemiecki – 213
  • język angielski – 212

Wyniki egzaminów zostaną ogłoszone 9 września 2022 r.