Informujemy, że od poniedziałku, 26 października 2020 r., wszystkie klasy przechodzą na nauczanie zdalne.

Zasady obowiązujące podczas zdalnego nauczania:
  • wszystkie lekcje odbywają się online, w formie wideorozmów na komunikatorze Meet
  • lekcje trwają od 30 do 45 minut, ewentualny pozostały czas można wykorzystać na kontakt z nauczycielem
  • lekcje odbywają się wg planu w dzienniku elektronicznym, ze zmienionymi godzinami rozpoczynania i zakończenia zajęć (po usunięciu z planu przerw) – godziny zajęć poniżej
  • na zajęciach odnotowywane jest uczestnictwo ucznia – nie wpływa to na frekwencję, ale pozwala monitorować udział w nauczaniu zdalnym
  • ocenianie i klasyfikowanie uczniów odbywa się na podstawie zapisów w statucie szkoły i stosownych aktach prawnych
  • wszelkie kontakty (pytania, uwagi itp.) z nauczycielami, wychowawcami i kierownictwem szkoły odbywają się za pośrednictwem narzędzi do pracy zdalnej (dziennik elektroniczny, poczta szkolna, komunikatory)
Godziny zajęć:
1. 8.00-8.45
2. 8.45-9.30
3. 9.30-10.15
4. 10.15-11.00
5. 11.00-11.45
6. 11.45-12.30
7. 12.30-13.15
8. 13.15-14.00
9. 14.00-14.45
10. 14.45-15.30
11. 15.30-16.15
12. 16.15-17.00