65 lat ekonomika

Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze świętuje swoje 65. urodziny. Z tej okazji w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego odbywają się rocznicowe uroczystości. W spotkaniu uczestniczą byli i obecni uczniowie i nauczyciele oraz przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych.


 

REFLEKSJE O SZKOLE

Cele w życiu człowieka powinny być jak horyzonty,
tak aby osiągając jedne, zawsze widzieć nowe
Agnieszka Lisak

65 lat istnienia szkoły zawodowej – przyznajcie Państwo – to brzmi dumnie!

W roku 2011 mija właśnie 65. rocznica funkcjonowania Zespołu Szkół Ekonomicznych na arenie zielonogórskiego szkolnictwa zawodowego. Renoma Ekonomika rosła szybko – do początku szkoła postawiła sobie wysokie wymagania. Zyskiwała dorobek, dojrzałość, ale przede wszystkim umiała dotrzeć do kolejnych generacji wychowanków, którzy chętnie kierowali swoje kroki w gościnne progi szkoły.Bo jeśli mówimy o wartości szkoły to przecież niewątpliwie mamy na myśli konkretnych ludzi – tych, którzy przychodzą do niej, aby zdobyć wiedzę i umiejętności i tych, którzy za swoje najważniejsze motto życiowe uznali przekazanie tejże wiedzy.

A wszystko zaczęło się w 1946 roku. Wtedy to zostaje powołane Państwowe Gimnazjum i Liceum Handlowe w Zielonej Górze. Naukę rozpoczyna 192 uczniów w 8 oddziałach, a grono pedagogiczne liczy 7 nauczycieli stałych i 11 nauczycieli dochodzących.

I tak pojawia się zaczątek popularnego dzisiaj Ekonomika. Pierwszy budynek szkoły znajdował się na placu Słowiańskim, jednak szybko zdecydowano się na zmianę siedziby – ul. Moniuszki 19. Natomiast w 1965 roku placówka rozpoczyna rok szkolny w nowym budynku przy ul. Długiej 5, w którym mieści się do dnia dzisiejszego. Od 1974 roku szkoła przyjmuje nazwę – Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze.

Placówką od dnia powołania do życia do chwili obecnej kierowało 7 dyrektorów: Władysław Cywiński, Emilia Kaczmarska, Marian Pannert, dwukrotnie Jan Konieczny, Stanisław Heliński, Krystyna Turzańska.Od 2007 roku stery władzy dzierży Barbara Bogacz-Szczepańska.

Przez te wszystkie lata w ZSEk, zgodnie z potrzebami miasta i oczekiwaniami rynku pracy, wielokrotnie dokonywano zmian w kierunkach nauczania i specjalnościach. Łączono szkołę z innymi placówkami (np. Zespół Szkół Zawodowych nr 2), tworzono obok Liceum Ekonomicznego zasadniczą szkołę zawodową i technikum.Niewątpliwie jednak zawsze Ekonomik kojarzony był jednoznacznie z profilem ekonomicznym. W obecnej chwili szkoła to przede wszystkim Technikum nr 3, które kultywuje tradycję kształcenia technika ekonomisty, ale oprócz tego kierunku powołało do życia zupełnie nowe, takie jak technik spedytor, technik logistyk, technik obsługi turystycznej i technik hotelarstwa. Kierunki te postrzegane są we współczesnym szkolnictwie zawodowym jako niezwykle atrakcyjne i dające kształcącej się młodzieży zdobycie w przyszłości atrakcyjnego zatrudnienia.

Jednak Ekonomik, oprócz poszukiwania atrakcyjnych i dopasowanych do nowoczesnych czasów specjalności i zawodów, zawsze stawiał na praktyczną naukę o tym, jak wydobywać z człowieka zasoby twórcze. Szkole zawsze zależało na tym, aby młody człowiek mógł uwierzyć w siebie i w innych, uniknąć tak często w życiu szkolnym występujących frustracji, być po prostu zadowolonym ze swoich dokonań.

W trudnym świecie kontrastów i skomplikowanych kompromisów nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicznych koncentrowali się na funkcji wychowawczej, dzięki której tworzyli uczniowi możliwość nie biernego przyswajania wiedzy, ale przeżywania, działania, tworzenia i rozwijania zainteresowań. Ustawiali drogowskazy na drodze do dorosłości w taki sposób, aby młodzież kroczyła drogą może nie prostą, ale ciekawą, pełną wyzwań i aktywności.

Dzisiaj Ekonomik to szkoła XXI wieku, odważnie podejmująca wyzwania, jakie stawia przed szkolnictwem teraźniejszość, bez obaw patrząca w przyszłość. Jej dumę stanowią pracownie szkolne zorganizowane i wyposażone zgodnie z aktualną myślą techniczną, wysoki poziom doradztwa zawodowego, które realizowane jest dzięki Środowiskowemu Centrum Doradztwa Zawodowego funkcjonującemu w szkole, a przede wszystkim bogata oferta zagranicznych miejsc praktyk, kusząca ciepłem Grecji, Hiszpanii, oryginalnością Wysp Kanaryjskich.

Tak, to prawda, Ekonomik się zmienił. Ale takie są obecnie oczekiwania, tego wymagają młodzi uczniowie chcący się uczyć w szkole, która roztoczy przed nimi perspektywy sukcesu zawodowego, a jednocześnie pozwoli kształtować osobiste pasje. 

Niezwykle trudno jest dokonać syntezy 65 lat istnienie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze. Można bowiem wymieniać wydarzenia, które zapisały się na kartach historii szkoły. Ale nie sposób oddać wszystkich uśmiechów, łez, okrzyków radości i smutku, uczuć dumy i jęków zawodu, którymi tysiące uczniów i pracowników nasyciło mury Ekonomika, czyniąc go miejscem pracy i nauki, ale przede wszystkim miejscem, do którego zawsze chętnie się wraca. Czas ma to do siebie, że nieubłaganie upływa. Jednak tak jak wino, które, wraz z kolejnymi latami, nabiera subtelności barwy i wytrawności, tak Ekonomik łączy w sobie doświadczenie i dojrzałość z nowoczesnością nauczania i optymizmem patrzenia w przyszłość – przyszłość kolejnych pokoleń i kolejnych lat istnienia Szkoły.

Refleksjami o Swojej Szkole podzieliła się

Renata Muszkieta-Stawczyk
wicedyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych

 


 SŁAWNI ABSOLWENCI

 Aleksandra Kwacz 
Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu. Długoletni pracownik Zespołu Szkół Ekonomicznych. Autorka książek z dziedziny rachunkowości między innymi: Podstawy rachunkowości, Podstawy rachunkowości budżetowej. Specjalistka od sprawozdawczości finansowej oraz rachunkowości budżetowej. Autorka innowacyjnego programu nauczania przedmiotu – rachunkowość. Nauczyciel i wychowawca w Zespole Szkół Ekonomicznych. Pracownik PWSZ w Sulechowie, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz ZDZ w Zielonej Górze. Przewodnicząca Zespołu Przedmiotów Zawodowych. Członek Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Ekonomicznych i Przedsiębiorczości. Współorganizator konferencji przedmiotów zawodowych. Autorka zadań na egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje zawodowe – technik ekonomista. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Filar komisji układającej plan lekcji.

dr hab. Bogumiła Burda 
B. Burda jest autorką monografii Związki edukacyjne Śląska z ziemiami polskimi w okresie Oświecenia (Zielona Góra 1992), współautorką licznych podręczników szkolnych do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie (do wszystkich klas liceum) oraz programów szkolnych. Jest współredaktorem opracowań z zakresu nauczania historii: Nauczanie blokowe i zintegrowane przedmiotów humanistycznych w zreformowanej szkole (Zielona Góra 2002, z T. Jaworskim, M. Szymczak) i Wielokulturowość w nauczaniu historii (Zielona Góra 2004, z B. Halczakiem). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, przewodniczącą sekcji dydaktycznej PTH przy Oddziale w Zielonej Górze, sekretarzem Olimpiady Historycznej Okręgu Lubuskiego, członkiem Lubuskiego Towarzystwa Naukowego, Lubuskiego Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Nauki i Kultury „Parnas”. B. Burda jest rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. podręczników historii.

dr Małgorzata Szymczak 
Jest współautorką programów szkolnych i podręczników do nauczania historii oraz współredaktorką pracy Nauczanie blokowe i zintegrowane przedmiotów humanistycznych w zreformowanej szkole (Zielona Góra 2002, z B. Burdą i T. Jaworskim). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, egzaminatorem maturalnym z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz rzeczoznawcą MEN do spraw podręczników historii.

Przemysław Kwiecień
Główny ekonomista X-Trade Brokers, doświadczenie zdobywał między innymi jako doradca Ministra Finansów, Mirosława Gronickiego, analityk banku Millennium i telewizji Polsat. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i London Metropolitan University. Specjalizuje się w makroekonomii. W XTB autor informacji z Komentarzy i analiz, częsty gość telewizji i programów biznesowych, autor felietonów do Parkietu, prelegent i panelista.

Grzegorz Hryniewicz 
Jest magistrem sztuki – specjalność marketing w kulturze muzycznej, logopedą, pedagogiem terapeutycznym, trenerem emisji głosu, wokalistą, kompozytorem, animatorem, twórcą programów i spektakli muzycznych i artystycznych. Współpracował między innymi z Teatrem BUFFO w Warszawie, zespołem „Sunrise” z Ustronia, Zielonogórskim Ośrodkiem Kultury, Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, Lubuskim Teatrem, Młodzieżową Orkiestrą Dętą Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze. Współpracowałem u boku takich osób jak: Katarzyna Gärtner, Janusz Stokłosa, Janusz Józefowicz, Piotr Rubik. Brałem udział w warsztatach wokalnych u Elżbiety Zapendowskiej, Grażyny Łobaszewskiej, Ingi Lewandowskiej, Ewy Urygi, Jerzego Łazewskiego, Piotra Hajduka. Współpracowałem podczas Festiwalu im. Anny German „Tańczące Eurydyki” śpiewając w chórkach takim gwiazdom jak Grzegorz Turnau, Ewa Bem, Stan Borys, Janusz Radek, Maciej Miecznikowski, Justyna Steczkowska, Izabela Trojanowska, Robert Janowski.

Przygotowała: Grażyna Łęc