Decyzją Dyrektora Szkoły dnia 17 września br. (wtorek) zajęcia lekcyjne zostaną skrócone do 20 minut w związku z planowanym odbiorem technicznym szkoły. Lekcja 1 rozpocznie się od godziny 13.00.

Rozkład dzwonków:

Lekcja Godzina
1.       13.00 – 13.20
2.       13.25 – 13.45
3.       13.50 – 14.10
4.       14.15 – 14.35
5.       14.40 – 15.00
6.       15.10 – 15.30
7.       15.35 – 15.55
8.       16.00 – 16.20
9.       16.25 – 16.45
10.    16.50 – 17.10
11.    17.15 – 17.35
12.    17.40 – 18.00