Komunikat dotyczy wydawania nowej legitymacji szkolnej (e-legitymacji)

 

  • Uczniowie klas I i II zobowiązani są do posiadania, od roku szkolnego 2021/2022, e-legitymacji, której koszt wynosi 15 zł (na cały czas edukacji).
  • Uczniowie klas III i IV mogą również wystąpić o taką formę  legitymacji, szczególnie w przypadkach, gdy nie posiadają karty szkolnej.

Wymaganą kwotę uczniowie przekazują wychowawcom do 3.09.2021 r.

Nowa e-legitymacja będzie zintegrowana z systemem wejścia do szkoły oraz z m-legitymacją.