Edukacyjno – Branżowe Forum Turystyczne


Szkoła nasza już od wielu lat kształci i wysyła w świat absolwentów z kierunku turystycznego. Niezwykle ważne jest dla nas i dla naszej młodzieży konfrontowanie rzeczywistości rynkowej – praktyki, z teorią kształcenia. Dlatego 22 kwietnia zorganizowane zostało Edukacyjno – Branżowe Forum Turystyczne. Udział w nim wzięli reprezentanci branży turystycznej oraz edukacyjnej. Gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli: biur podróży, informacji turystycznej, przewodników i pilotów turystycznych oraz Instytutu Sportu Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego. Forum zostało odebrane zarówno przez młodzież, jak i przez przedsiębiorców, jako bardzo udana i ciekawa forma konfrontacji, wymiany myśli i poglądów dotyczących szeroko pojętej działalności turystycznej. Rozstając się zadawaliśmy sobie wszyscy pytanie: Kiedy następne spotkanie?

Galeria zdjęć

Grzegorz Szalpuk