Wystawa „Wydarzenia Zielonogórskie w 1960 roku”

Od dwóch tygodni gościmy w naszej szkole wystawę Instytutu Pamięci Narodowej . Na otwarciu wystawy był obecny pracownik IPN pan Krzysztof Mazur, który w trakcie cyklu spotkań z młodzieżą przedstawił prezentację dotyczącą obrony Domu Katolickiego w maju 1960 roku.
Historyk dr Tadeusz Dzwonkowski tak skomentował Wydarzenia Zielonogórskie: „ Niewątpliwie obecność na placu 5 tysięcy zielonogórzan była wyrazem ich pragnienia wolności, w tym wolności do wyznawanej wiary i do sposobu wychowania swych dzieci. Była też jedną z wielkich lekcji w dziejach PRL, które w końcu doprowadziły do odzyskania wolności. Zielonogórzanie z tej lekcji powinni być dumni.”
W związku z wystawą zapraszam do konkursu na temat Wydarzeń Zielonogórskich w 1960 roku.
Konkurs odbędzie się w lutym, szczegółowe informacje będą na plakatach. Do wygrania nagrody książkowe.

Hubert Puk