Udział młodzieży w konferencji!

W środę 28 lutego uczniowie klasy 3ae wraz z pedagogiem brali udział w konferencji dotyczącej jakże istotnego dla współczesnej młodzieży zagadnienia dotyczącego depresji i zaburzeń lękowych, zatytułowanej
,, Kamień w bucie – między depresją a lękiem”. Prelekcje były niezwykle interesujące, psychiatra dzieci i młodzieży dr.Zakowicz wyjaśnił  neuropsychologiczne uwarunkowania depresji, natomiast dr. Dorota Niewiedział przedstawiała zmiany zachodzące w mózgu młodego człowieka, jego trudności emocjonalne oraz rozterki i wątpliwości dotyczące własnej tożsamości.

Agnieszka Czajka