Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – podsumowanie 2020

Za nami historyczny, w wielu aspektach dramatyczny, rok 2020. Mimo wszelkich przeciwności losu działania projektowe wciąż (z krótkimi przerwami) były realizowane. Oczywiście wszelkie harmonogramy i zaplanowane wcześniej terminy w wielu punktach legły w gruzach. Dzięki zaangażowaniu wszystkich osób odpowiedzialnych za przebieg projektu większość z nich można było przesunąć tak, aby wszyscy beneficjenci mieli możliwość skorzystania z kursów i szkoleń.

Poniżej krótkie podsumowanie tego, co w 2020 r. udało się przeprowadzić.

Do projektu przystąpiło kolejnych 281 uczniów, co daje łączną liczbę od rozpoczęcia projektu wzięło – 1218 uczniów. Również kolejni nauczyciele przedmiotów zawodowych z naszej szkoły skorzystali z możliwości podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych w ramach szkolenia „Transport, składowanie i oznaczanie ładunków niebezpiecznych”. Część zajęć odbywała się w pracowniach wyposażonych w ramach projektu, z wykorzystaniem zakupionego specjalistycznego oprogramowania.

W 2020 r. nasi uczniowie podnosili swoje kwalifikacje w następujących formach doskonalenia:

 

Kurs prawa jazdy I-XII 2020


Czas pracy kierowcy I-XII 2020


Operator wózka widłowego I-XII 2020


Autoprezentacja i wystąpienia publiczne II-III 2020


Nowoczesne techniki sprzedaży II-III 2020


Zarządzanie eventami II-III 2020


Wyjścia na Uniwersytet Zielonogórski V, IX 2020


Kurs barmański VI 2020


Staże zawodowe VII-VIII 2020


Questing – podnoszenie atrakcyjności turystycznej regionu IX 2020

Nie ma zdjęć w tej galerii.


Kurs małej gastronomii IX 2020

Nie ma zdjęć w tej galerii.


Savoir-vivre w branży turystycznej IX-X 2020


Kasjer walutowy X 2020

Nie ma zdjęć w tej galerii.


Kurs baristy X-XI 2020

Nie ma zdjęć w tej galerii.


Konkurs „Moja firma – Mój sukces” XII 2020

W dniach 7-9 XII odbyło się wręczanie nagród i pamiątkowych dyplomów laureatom IV edycji konkursu „Moja firma – Mój sukces”. W imieniu Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych nagrody w postaci sprzętu elektronicznego zostały przekazane przez dyrektorów szkół. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie prezentacji multimedialnej, która przedstawiała pomysł na biznes. Wśród 11 zgłoszonych prac  1 miejsce zdobyli uczniowie naszej szkoły – Sebastian Fórmaniak i Sandra Kaczmarek za pracę pt. „Owczy galimatias”.