Komunikat dla zdających, którzy nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Zdający, którzy nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mogą skorzystać z procedury wglądu do pracy egzaminacyjnej. W zakładce uczeń – egzamin zawodowy znajdują się:

  • procedura wglądu do pracy egzaminacyjnej
  • wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej – załącznik nr 12
  • wniosek o weryfikację punktów – załącznik nr 12 a

Proszę postępować zgodnie z procedurą. W razie problemów proszę o kontakt mailowy: r.holysz@ekonomik.zgora.pl
Jednocześnie informuję, że złożenie wniosku o wgląd do OKE Poznań nie zwalnia z ponownego złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2020

Skip to content