Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są :

  • Stypendium szkolne
  • Zasiłek szkolny (w przypadku nagłego zdarzenia losowego)

*Obydwa świadczenia dotyczą także obywateli Ukrainy.

 

Stosowne zaświadczenia i wniosek składamy do 15.09.22r. w MOPS w Zielonej Górze, ul. Długa 13, pokój 104 w godz. 7:30-15:30.

Ze względu na potrzebę uzyskania zaświadczeń z odpowiednich instytucji sprawą należy zająć się pilnie. Szczegóły pod linkiem:

http://www.mops.zgora.pl/PL/1006/Pomoc_materialna_dla_uczniow/