Rodziców uczniów klas pierwszych zapraszamy  na spotkanie z wychowawcą i dyrekcją Szkoły 13 września o godz. 17:00, rodziców uczniów klas II, III i IV zapraszamy 20 września o godz. 17:00.