Współpraca handlowców z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum oraz Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej

U handlowców z 2beh dużo się dzieje. Rozpoczęliśmy cykl spotkań z przedstawicielami Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze, które organizowane są w ramach „Młodzieżowej Akademii Przedsiębiorczości Społecznej”. Działania Akademii Przedsiębiorczości ukierunkowane są na stworzenie przestrzeni do inicjowania wspólnych przedsięwzięć młodzieży szkół, realizacji inicjatyw przedsiębiorczych, budowania płaszczymy do wymiany doświadczeń, wzajemnego uczenia się, inicjowania kreatywnych pomysłów i działań, odkrywania oraz rozwoju talentów i kluczowych kompetencji.

W piątek 23 lutego odwiedzili nas pan Marcin Herma – doradca biznesowy i Paweł Stefanicki – Opiekun Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej. Wraz z uczniami panowie pracowali nad podstawami prawnymi założenia spółdzielni uczniowskiej i prowadzenia działalności w postaci podmiotu ekonomii społecznej oraz  możliwościami współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi w Zielonej Górze. Uczniowie chcieliby, aby produkty zielonogórskich inicjatyw zawitały także w naszej szkole.

Kolejne spotkanie odbyło się 1 marca w piątek i zaowocowało zdobyciem patronatu oraz wsparcia merytorycznego dla spółdzielni ze strony Spółdzielni Socjalnej „Apartamenty Lubuskie”, reprezentowanej przez pana Tomasza Kromskiego. Wsparcie merytoryczne oraz współpracę handlową zaproponowało również Stowarzyszenie „Zielona Góro Zacznij Biegać” oraz „Dalej Razem” sp. z o.o. Animacją spotkań zajmuje się pani Monika Robaszyńska – animator OWES, a po stronie szkoły opiekun spółdzielni uczniowskiej – Dorota Ziembińska-Maj. Jest zapał i chęć współpracy,  młodzież poznaje funkcjonowanie spółdzielni uczniowskiej w praktyce, zdobywając doświadczenie dla swojej dalszej działalności.

Opiekun Spółdzielni Uczniowskiej

Dorota Ziembińśka-Maj

Fotorelacja >>> ALBUM