WARUNKI  UBEZPIECZENIA NNW UCZNIÓW CKZiU „EKONOMIK” W ZIELONEJ GÓRZE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Ubezpieczyciel:  INTERRISK TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Nr Polisy:  EDU-A/P 083909  WARIANT- OCHRONA PLUS

Suma ubezpieczenia: 30.000 zł w przypadku  śmierci,  100% inwalidztwa oraz trwałego uszczerbku.

Okres ubezpieczenia: 01.09.2020 – 31.08.2021

Składka za 12 miesięcy: 56,00 zł

 Podstawa prawna: OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS  zatwierdzone uchwałą nr 01/03/2020  Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 03 marca  2020 roku.

OWU dostępne są w wersji papierowej  w sekretariacie placówki oraz na stronach ubezpieczyciela : www.interrisk.pl

Ubezpieczeniami naszych uczniów zajmuje się pan Paweł Omieczyński

Zakres świadczeń obejmuje następujące świadczenia podstawowe:

 1. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW (w tym również zawał serca i udar mózgu) – 100% SU  -30.000 zł.
 2. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW na terenie placówki oświatowej – 200% SU – 60.000 zł.
 3. Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie do 30 % SU – do 9.000 zł w tym okulary  i aparaty słuchowe – 200
 4. Koszty przekwalifikowania zawodowego osób  niepełnosprawnych – do 30%  – do 9.000 zł
 5. Pogryzienie przez psa, pokąszenie, ukąszenie, użądlenie – jednorazowo 1% z SU  – 300 zł
 6. Rozpoznanie Sepsy – jednorazowo 20% SU – 6.000 zł
 7. Śmierć rodzica, opiekuna prawnego Ubezpieczonego w następstwie NW – jednorazowo 10% z  SU -30.000 zł.
 8. Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki –  jednorazowo 1% z SU  – 300  zł.
 9. Trwałe inwalidztwo częściowe- zgodnie z tabelą nr 4 OWU –  od 600 zł
 10. Złamanie kości, zwichnięcia lub skręcenia stawów-zgodnie z tabelą nr 5 OWU –od 300 zł
 11. Uszkodzenia ciała  wskutek NW( nie powodujące trwałego uszczerbku) – wymagające interwencji lekarskiej w placówce medycznej i minimum dwóch wizyt kontrolnych   1%  SU – o300 zł.
 12. Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW – jednorazowo 1% z SU-  300 zł.
 13. Zatrucie pokarmowe lub nagle zatrucie  gazami, bądź z tytułu porażenia prądem lub piorunem- 5% z SU – 1.500zł
 14. Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych ( bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna) – 5% z SU – 1.500zł

Zakres  ubezpieczenia został  rozszerzony  o następujące klauzule dodatkowe:

 1. Opcja Dodatkowa D1– śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego – 15.000 zł
 2. Opcja Dodatkowa D4– pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1% z SU – 40 zł za dzień (świadczenie płatne pod warunkiem pobytu min. 3 dni)
 3. Opcja Dodatkowa D5 – pobytu w szpitalu w wyniku choroby 1% z SU- 40 zł/ za dzień (świadczenie od trzeciego dnia pobytu)  
 4. Opcja Dodatkowa D6– poważne choroby ( nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, utarta słuchu, anemia plastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroby autoimmunologiczne, zapalnie opon mózgowo-rdzeniowych, transplantacja głównych organów) – 1.000 zł.
 5. Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 2.000 zł zł. w tym podlimit na rehabilitację 1.000 zł.
 6. Opcja Dodatkowa D13 – koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW – do 1.000 zł ; max . 1 ząb -300
 7. Opcja Dodatkowa D15 – Assistance EDU  PLUS ( korepetycje, pomoc psychologa, pomoc medyczna, informatyczna- do 5.000 zł.
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

– niezwłoczne zgłoszenie się do lekarza i zastosowania się do jego zaleceń, w razie powstania zdarzenia mogącego powodować odpowiedzialność InterRisk

– zawiadomienie InterRisk o zajściu zdarzenia

– poddanie się badaniu przez lekarza wskazanego przez InterRisk, jeżeli InterRisk zażądał takiego badania, celem rozpoznania zgłaszanych obrażeń ciała

Szkodę można  zgłosić:

Internetowo – poprzez stronę http://zgloszenie.interrisk.pl/
E- mailowo – szkody@interrisk.pl

Listownie – wysyłająca na adres:

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Vienna Insurance Group
ul. Noakowskiego 22
00-668 Warszawa 

Więcej informacji na temat warunków ubezpieczenia można uzyskać na stronie internetowej ubezpieczyciela INTERRISK TU S.A. i w sekretariacie szkoły.