Stypendia marszałka dla studentów studiów stacjonarnych

Od roku akademickiego 2023/2024 rusza szósta edycja stypendiów Marszałka Województwa Lubuskiego dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu województwa lubuskiego.

Studenci I roku studiów stacjonarnych, którzy spełnią warunki określone w „Regulaminie” będą mogli ubiegać się o stypendia motywujące. Natomiast studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia, będą mogli ubiegać się o stypendia na rozpoczęcie jednoosobowej lub innej formy prowadzenia działalności gospodarczej – stypendia przedsiębiorcze. Termin składania wniosków upływa z dniem 20 października danego roku akademickiego, na który składany jest wniosek.W związku z powyższym zwracam  się z  uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie niniejszej informacji wśród uczniów/studentów oraz zamieszczenie plakatu w widocznym miejscu w Państwa placówce. Jednocześnie proszę o publikację plakatu na swojej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Plakat do pobrania oraz więcej informacji na stronie:

http://lubuskie.pl/cms/223/dokumenty_do_pobrania