Święta majowe – dlaczego mamy wolną „majówkę”?

Święta majowe – dlaczego mamy wolną „majówkę”?
Przed nami czas trzech świąt majowych: 1 Maja – Święto Pracy, 2 Maja – Święto Flagi i 3 Maja – Święto Konstytucji 3 Maja, które są szczególnie ważne w historii Polski.
Będziemy je obchodzić w szczególny sposób – razem, a jednak osobno. Ale czy tak naprawdę wszyscy wiemy, dlaczego świętujemy? Warto przypomnieć sobie, skąd wzięły się święta majowe. Dlaczego je świętujemy i komu je zawdzięczamy.
1 Maja
1 Maja – to Międzynarodowy Dzień Pracy. Rodowód tego święta sięga XIX wieku. Świętozostało ustanowione w Paryżu w 1890 r. przez Kongres założycielski II Międzynarodówki (zrzeszenie partii socjalistycznych). Wybrana data była wyrazem pamięci dla strajkujących
robotników z Chicago, którzy w 1886 r. protestowali przeciwko niskim płacom oraz 12-godzinnemu dniowi pracy. Manifestacja została brutalnie stłumiona przez policję, w wyniku czego życie straciło wiele osób. Święto obchodzone jest w wielu krajach świata.
W Polsce kojarzone jest z poprzednim ustrojem. W czasach PRL był to bardzo uroczysty dzień, a uczestnictwo w obchodach było niemal obowiązkowe. Dzień 1 maja w Polsce został ustanowiony Świętem Pracy i dniem wolnym od pracy w 1950 r.
2 Maja
2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Państwowej oraz Dzień Polonii i Polaków za granicą. Jest to jedno z najmłodszych świąt państwowych, wprowadzone na mocy ustawy z dn. 20.11.2004 r. o godle, barwach i hymnie narodowym. Głównym założeniem tego święta jest popularyzacja wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych.
3 Maja
3 maja obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji z 1791 r. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie (po amerykańskiej z 1787 r.) konstytucja uchwalona przez tzw. Sejm Wielki,zwany także Sejmem Czteroletnim. Ustawa zasadnicza zniosła liberum veto, wprowadziła trójpodział władzy, zniosła wolną elekcję i wprowadziła dziedziczność tronu, zagwarantowała tolerancję religijną. Pomimo swej doskonałości nie weszła w życie ,a Polska nie uniknęła rozbiorów. Dzień 3 Maja 1791 roku został uznany Świętem Konstytucji 3 Maja. Obchody tego święta były zakazane podczas rozbiorów, a ponownie jego obchodzenie zostało wznowione w II Rzeczypospolitej w1919 roku. Od 1939 święta nie obchodzono,a powraca do kalendarza świat państwowych po upadku komunizmu w 1990 roku.

A. Ruta-Suwała