Otwartość, mobilność, wielokulturowość – w działaniu !!!

Podobnie jak nie sposób nauczyć się pływania z podręcznika. Podobnie nie można docenić wartości własnej kultury bez przyjrzenia się jej z zewnątrz i doświadczenia jej względności. Przeniesienie ludzi ze środowiska, które znają, i umieszczenie ich w nowym otoczeniu stanowi sedno doświadczeń międzykulturowych- to był jeden z celów naszego projektu „Migracja w UE – wzbogacenie i/lub zagrożenie?”

Edukacja edukacja międzykulturowa rozpatrywana była przez nas  w kilku wymiarach:

poznawczym – uczenie się, aby wiedzieć;

emocjonalnym – uczenie się, aby być;

praktycznym – uczenie się, aby działać, do których można dodać kolejny: globalny – uczenie się, aby żyć wspólnie.

M. Olechnowski

Więcej – Galeria zdjęć