Salon Maturzystów

Informujemy, że na stronie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim znajduje się informacja dotycząca tegorocznej edycji kampanii informacyjnej pn. Salon Maturzystów (link: http://ko-gorzow.edu.pl/salon-maturzystow-perspektywy-2020/).

Tegoroczna edycja opolskiego Salonu Maturzystów dla województwa lubuskiego odbędzie się online 23 września 2020 roku. Wydarzenie będzie się odbywać wyłącznie  w wersji online. Celem organizatorów jest zapewnienie przyszłorocznym maturzystom dostępu do informacji na temat czekającego ich egzaminu oraz zaprezentowanie oferty studiów w roku akademickim 2021/2022. Inicjatywa jest objęta patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Zainteresowani uczniowie klas maturalnych liceum ogólnokształcącego i technikum będą mogli uczestniczyć w dwóch sesjach online:

  • przedpołudniowej (w godz. od 10:00 do 13:00), w trakcie której młodzież otrzyma pakiet informacji na temat egzaminu maturalnego w 2021 r., specyfiki egzaminu z poszczególnych przedmiotów jak również porady ekspertów na temat kształtowania swojej ścieżki edukacyjnej i zawodowej;
  • popołudniowej (w godz. od 16:00 do 19:00), poświęconej wyborowi uczelni i kierunków studiów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej organizatora.