Przydział sal na indywidualne spotkania z rodzicami

Przydział sal na indywidualne spotkania z rodzicami w dniu 31.05.2023 r. w godz. 16.00 – 16.45

Zebrania z rodzicami rozpoczynają się o godz. 17.00 według oddzielnego harmonogramu

Numer sali

Zespół nauczycieli
306,308 języka angielskiego

 

208,209,210 języka polskiego

 

310,311 języka niemieckiego

 

303,304,305 matematyki

 

108 fizyki

 

114 chemii

 

206 informatyki

 

212

 

geografii
213 historii

 

107 biologii

 

201,202 przedmiotów ekonomicznych

i handlowych

301,302 przedmiotów logistycznych

i spedytorskich

105,106 przedmiotów hotelarskich

i turystycznych

17 wychowania fizycznego