Organizacja pracy szkoły-egzamin zawodowy

  1. W związku z organizacją egzaminu zawodowego w dniach 06. i 02.06 2023 r. (czwartek
    i piątek) przypominam, że są to dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
    W tych dnia nie są realizowane tylko zajęcia dydaktyczne – wychowawcze,  natomiast pozostałe zadania szkoły są wykonywane zgodnie z harmonogramem  i w związku z tym pozostajecie  Państwo do dyspozycji.
  2. W dniach  05.06. 2023 r., 13.06.2023 r. i  15.06.2023 roku w związku z organizacją egzaminu zawodowego w sesji lato 2023 zajęcia lekcyjne począwszy od lekcji pierwszej rozpoczną się o godz.11.00  i odbywać się  będą według poniższego harmonogramu – Zarządzenie nr 06/2023z 22.05.2023 r.

Harmonogram – rozkład dzwonków

Kolejna lekcja Godzina
1. 11.00 – 11.30
2. 11.35 – 12.05
3. 12.10 – 12.40
4. 12.45 – 13.15
5. 13.20 – 13.50
6. 13.55 – 14.25
7. 14.30 – 15.00
8. 15.05 – 15.35
9. 15.40 – 16.10
10. 16.15 – 16.45

 

R. Hołysz