Lubuski młodzieżowy magazyn społeczno-kulturalny

Do publikowania tekstów  magazynie może zgłosić się każdy chętny młody Lubuszanin. Artykuły są pisane przez samych uczniów i studentów z różnych miejscowości w województwie lubuskim.

Trwa nabór do drugiego numeru magazynu. Chętni młodzi ludzie mogą wysyłać swoje teksty na stowarzyszenie.novum@gmail.com do 15 października.

Magazyn w wersji cyfrowej znajdą znajduje się na stronie www.mlodyobywatel.fam.org.pl,

 Młody Obywatel 1(3).2021.pdf