Krzysztof Baranowski – stypendysta Prezesa Rady Ministrów

W dniu 9 grudnia 2019 r., w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Na rok szkolny 2019/2020 w województwie lubuskim stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymało 106 uczniów.
Stypendyści odebrali dyplomy z rąk Ewy Rawy, Lubuskiego Kuratora |Oświaty oraz Romana Sondeja,  Dyrektora Generalnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Miło nam poinformować, iż wśród tego znakomitego grona znalazł się uczeń klasy trzeciej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „Ekonomik”  w Zielonej Górze – Krzysztof Baranowski.

Serdecznie gratulujemy cennego wyróżnienia.