Myślę o każdych zbliżających się
dniach Bożego Narodzenia –
niezależnie od czci, jaką budzi w nas
sama nazwa tych świąt oraz ich istota,
jeśli sprawy te w ogóle dadzą się rozdzielić –
jako o dniach błogich,
dniach przepełnionych dobrocią,
duchem miłosierdzia,
dniach radosnych (…)
Karol Dickens

Ścienny kalendarz i blask choinki dają już znak świętowania – z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego wielkimi krokami Nowego Roku składam Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom serdeczne życzenia rodzinnego ciepła, miłości i wszelkiej pomyślności. Niech chwile, które przyjdą przyniosą nam radość i spełnienie marzeń.

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
nr 3 „Ekonomik” w Zielonej Górze

Barbara Bogacz-Szczepańska

Boże Narodzenie 2019