Jakub Swereda finalistą IV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

Zawody finałowe IV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich odbyły się  w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy. Do finału zakwalifikowało się 65 najlepszych uczniów z 39 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. W gronie tym znalazł się uczeń naszej szkoły Jakub Swereda. Głównym organizatorem Olimpiady WiUHM jest Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy. W trakcie zawodów finałowych, w części praktycznej, finaliści rozwiązywali test w języku polskim oraz zadanie w wybranym języku obcym. Następnie wykonywali zadanie praktyczne z wykorzystaniem programu komputerowego. Wiele pytań dotyczyło hasła Olimpiady, które brzmiało „Przedsiębiorczość w funkcji przedsiębiorcy„. Jury konkursu wyróżniło dodatkowo uczniów naszej szkoły: Oliwię Bisak, Zofię Pietras i Kamila Timoszyk oraz Filipa Krzaczkowskiego, którzy otrzymali dyplomy za bardzo wysokie wyniki uzyskane w etapie okręgowym.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Skip to content