Harmonogram egzaminu zawodowego sesja lato 2022

Harmonogram egzaminu zawodowego sesja lato 2022
Formuła 2019 – egzamin zawodowy jest obowiązkowy

Klasa 3 dtp – kwalifikacja HGT.07 i kolejne podejście
Dzień i godzina Egzamin zawodowy Uwagi
02 czerwca 2022 r.
godz.10.00
godz.12.00
Część pisemna w wersji komputerowej sala 206,301,302

szczegółowy przydział zdających  do sali będzie dostępny w holu szkoły

01 czerwca 2022 r.
godz.9.00
Część praktyczna – model dk (dokumentacja) sala 115,213

szczegółowy przydział zdających  do sal będzie dostępny w holu szkoły

Termin dodatkowy – dla zdających, którzy z przyczyn zdrowotnych lub innych ważnych zdarzeń udokumentowanych pisemnie nie przystąpili do egzaminu w terminie głównym – rodzic składa wniosek do dyrektora szkoły

22 czerwca 2022 r. Cześć pisemna  
23 czerwca 2022 r. Część praktyczna  
Wyniki z egzaminu dostępne będą dnia 31.08 2022 r.br. natomiast świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie można odbierać w szkole dnia 7.09. 2022 r. br.

Harmonogram egzaminu zawodowego sesja lato 2022
Formuła 2019 – egzamin zawodowy jest obowiązkowy

Klasa 3 aep – kwalifikacja EKA.04i kolejne podejście
Dzień i godzina Egzamin zawodowy Uwagi
02 czerwca 2022 r.
godz.10.00
Część pisemna w wersji komputerowej sale: 105, 201,203

szczegółowy przydział zdających  do sal będzie dostępny w holu szkoły

13 czerwca 2022 r.
godz.8.00
Część praktyczna – model dk (dokumentacja z komputerem) sala 201,203,204

szczegółowy przydział zdających  do sal będzie dostępny w holu szkoły

Termin dodatkowy – dla zdających, którzy z przyczyn zdrowotnych lub innych ważnych zdarzeń udokumentowanych pisemnie nie przystąpili do egzaminu w terminie głównym – rodzic składa wniosek do dyrektora szkoły

22 czerwca 2022 r. Cześć pisemna  
29 czerwca 2022 r. Część praktyczna  
Wyniki z egzaminu dostępne będą dnia 31.08 2022 br. natomiast świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie można odbierać w szkole dnia 7.09. 2022 r. br.

 

Klasa 3elp i klasa 3 flp – kwalifikacja SPL.01 i kolejne podejście
Dzień i godzina Egzamin zawodowy Uwagi
02 czerwca 2022 r.
godz.12.00
Część pisemna w wersji komputerowej sala 105,201,203,204,0206

szczegółowy przydział zdających  do sali będzie dostępny w holu szkoły

01 czerwca 2022 r.
godz.9.00
Część praktyczna – model dk (dokumentacja) sala 32

szczegółowy przydział zdających  do sal będzie dostępny w holu szkoły

Termin dodatkowy – dla zdających, którzy z przyczyn zdrowotnych lub innych ważnych zdarzeń udokumentowanych pisemnie nie przystąpili do egzaminu w terminie głównym – rodzic składa wniosek do dyrektora szkoły

22 czerwca 2022 r. Cześć pisemna
23 czerwca 2022 r. Część praktyczna
Wyniki z egzaminu dostępne będą dnia 31.08 2022 br. natomiast świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie można odbierać w szkole dnia 7.09. 2022 r. br.

 

Harmonogram egzaminu zawodowego sesja lato 2022
Formuła 2019 – egzamin zawodowy jest obowiązkowy

 

Klasa 3 bs i klasa 3 bsp– kwalifikacja HAN.01
Dzień i godzina Egzamin zawodowy Uwagi
02 czerwca 2022 r.
godz.10.00
Część pisemna w wersji komputerowej sala 203,204,206

szczegółowy przydział zdających  do sali będzie dostępny w holu szkoły

06 czerwca 2022 r.
godz.8.00
godz.12.30
godz.17.00
Część praktyczna – model w (wykonanie) sala 202

szczegółowy przydział zdających  do sali będzie dostępny w holu szkoły

07 czerwca 2022 r.
godz.8.00
godz.12.30
godz.17.00
sala 202

szczegółowy przydział zdających  do sali będzie dostępny w holu szkoły

08 czerwca 2022 r.
godz.8.00
godz.12.30
godz.17.00
sala 202

szczegółowy przydział zdających  do sali będzie dostępny w holu szkoły

09 czerwca 2022 r.
godz.8.00
godz.12.30
sala 202

szczegółowy przydział zdających  do sali będzie dostępny w holu szkoły

Termin dodatkowy – dla zdających, którzy z przyczyn zdrowotnych lub innych ważnych zdarzeń udokumentowanych pisemnie nie przystąpili do egzaminu w terminie głównym – rodzic składa wniosek do dyrektora szkoły
22 czerwca 2022 r. Część pisemna
29 czerwca 2022 r. Część praktyczna
Wyniki z egzaminu dostępne będą dnia 31.08 2022 br. natomiast świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie można odbierać w szkole dnia 7.09. 2022 r. br.
Klasa 3 chp  – kwalifikacja HGT.03  kolejne podejście
Dzień i godzina Egzamin zawodowy Uwagi
02 czerwca 2022 r.
godz.10.00
Część pisemna w wersji komputerowej sala 301

szczegółowy przydział zdających  do sali będzie dostępny w holu szkoły

01 czerwca 2022 r.
godz.9.00
Część praktyczna – model dk (dokumentacja) sala 31

szczegółowy przydział zdających  do sal będzie dostępny w holu szkoły

Termin dodatkowy – dla zdających, którzy z przyczyn zdrowotnych lub innych ważnych zdarzeń udokumentowanych pisemnie nie przystąpili do egzaminu w terminie głównym – rodzic składa wniosek do dyrektora szkoły

22 czerwca 2022 r. Cześć pisemna
23 czerwca 2022 r. Część praktyczna
Wyniki z egzaminu dostępne będą dnia 31.08 2022 br. natomiast świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie można odbierać w szkole dnia 7.09. 2022 r. br.

R. Hołysz

Skip to content