Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja czerwiec – lipiec 2022

Wyniki z egzaminu dostępne będą dnia 31.08 2022 r. br. natomiast świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie można odbierać dnia 7.09. 2022 r. br.

W harmonogramie podane są godziny rozpoczęcia egzaminu, zdający zgłaszają się co najmniej pół godziny wcześniej przed wskazaną godziną  rozpoczęcia egzaminu.

Formuła 2012

                                                                                  Kolejne podejście – absolwenci
                                                                             Technik logistyk – kwalifikacja A.29
                                                                                                Część praktyczna
Dzień godz. sale
20 czerwca 2022 rok 13.00 31

 

Formuła 2017

                                                                                 Kolejne podejście – absolwenci
                                                               Technik ekonomista – kwalifikacja AU.36
                                                                          Część pisemna – wersja papierowa
Dzień godz. sale
21czerwca 2022 rok 12.00 115
                                                                                            Część praktyczna
Dzień godz. sale
27 czerwca 2022 rok 9.00 201

 

                                                                             Kolejne podejście – absolwenci
                                                                     Technik hotelarstwa – kwalifikacja TG.13
                                                                                          Część praktyczna
Dzień godz. sale
20 czerwca 2022 rok 13.00 115

 

                                                                   Kolejne podejście – absolwenci
                                            Technik obsługi turystycznej – kwalifikacja TG.14
                                                                                      Część praktyczna
Dzień godz. sale
20 czerwca 2022 rok 9.00 31

 

                                                                   Kolejne podejście – absolwenci
                                                              Technik logistyk – kwalifikacja AU.32
                                                                                Część praktyczna
Dzień godz. sale
20 czerwca 2022 rok 13.00 31

 

                                                                  Kolejne podejście – absolwenci
                                                              Technik spedytor  – kwalifikacja AU.31
                                                                    Część pisemna – wersja papierowa
Dzień godz. sale
21 czerwca 2022 rok 10.00 115
                                                                            Część praktyczna
Dzień godz. sale
20 czerwca 2022 rok 9.00 115

 

                                                                    Kolejne podejście – absolwenci
                                                       Technik handlowiec – kwalifikacja AU.25
                                                             Część pisemna – wersja papierowa
Dzień godz. sale
21 czerwca 2022 rok 12.00 115
                                                                                    Część praktyczna
Dzień godz. sale
24 czerwca 2022 rok 9.00 201

 R. Hołysz