Harmonogram egzaminu zawodowego dla klas trzecich

Harmonogram egzaminu zawodowego sesja Zima 2024 r.
Formuła 2019 – egzamin zawodowy jest obowiązkowy

Klasa 3 ch – kwalifikacja HGT.03

Dzień i godzina Egzamin zawodowy Uwagi
10 stycznia 2024 r.
godz.9.00
Część pisemna w wersji komputerowej sala 105,302
szczegółowy przydział zdających  do sali będzie dostępny w holu szkoły
09  stycznia 2024 r.

godz.09.00

Część praktyczna – model d (dokumentacja) sala 115
szczegółowy przydział zdających  do sal będzie dostępny w holu szkoły

Termin dodatkowy – dla zdających, którzy z przyczyn zdrowotnych lub innych ważnych zdarzeń udokumentowanych pisemnie nie przystąpili do egzaminu w terminie głównym – rodzic składa wniosek do dyrektora szkoły w dniu egzaminu, do którego uczeń nie przystąpił

29 stycznia 2024 r. Cześć pisemna  
30 stycznia 2024 r. Część praktyczna  

Wyniki z egzaminu zawodowego – 27 marca 2024 r.
Certyfikaty – 8 kwietnia 2024 r.

Harmonogram egzaminu zawodowego sesja Zima 2024 r.
Formuła 2019 – egzamin zawodowy jest obowiązkowy

Klasa 3 dt – kwalifikacja HGT.07

Dzień i godzina Egzamin zawodowy Uwagi
10 stycznia 2024 r.
godz.11.00
Część pisemna w wersji komputerowej sala 203,204
szczegółowy przydział zdających  do sali będzie dostępny w holu szkoły
09  stycznia 2024 r.
godz.09.00 
Część praktyczna – model dk (dokumentacja) sala 32
szczegółowy przydział zdających  do sal będzie dostępny w holu szkoły
Termin dodatkowy – dla zdających, którzy z przyczyn zdrowotnych lub innych ważnych zdarzeń udokumentowanych pisemnie nie przystąpili do egzaminu w terminie głównym – rodzic składa wniosek do dyrektora szkoły w dniu egzaminu, do którego uczeń nie przystąpił
29 stycznia 2024 r. Cześć pisemna  
30 stycznia 2024 r. Część praktyczna  

Wyniki z egzaminu zawodowego – 27 marca 2024 r.
Certyfikaty –8 kwietnia 2024 r.